İZMİR’DE MEGALİ İDEA’NIN SON GÜNLERİ: 30 AĞUSTOS 1922’DEN 15 EYLÜL 1922’YE YUNAN BASININDA “KÜÇÜK ASYA FELAKETİ”

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 503-530
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1919-1922 Türk-Yunan Savaşı her iki ulusun da tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu önemli tarihsel olay, savaştan galip ayrılan Türkler için, yıkılan bir İmparatorluğun küllerinden yeni bir devlet kurulması konusunda yeni bir başlangıç yaratmış, öte yandan, Megali İdea hayali büyük bir hüsranla sonuçlanan Yunanlılar nezdinde etkileri günümüze dek sirayet eden büyük bir travmaya yol açmıştı. 30 Ağustos 1922 Kurtuluş Savaşı’nın kazanıldığı, 9 Eylül 1922 ise Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlığının kesin olarak güvence altına alındığı tarihlerdi. Buna karşın bu tarihler Yunanistan açısından “Küçük Asya Macerası’nın” son bulduğu ve uzun bir tarihsel süreç boyunca hayali kurulan Megali İdea projesinin büyük bir hayal kırıklığı ile son bulduğu tarihlerdi. Genel olarak Türk-Yunan Savaşı ve özellikle de bu tarihlere ilişkin ulusal ve uluslar arası literatürde çok sayıda çalışma mevcutsa da yenilginin Yunan siyaseti ve kamuoyunda nasıl bir etki yarattığını bilhassa Yunan basınındaki yansımaları üzerinden etraflıca ele alan ve değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır.30 Ağustos 1922-15 Eylül 1922 tarihleri arasındaki 15 günlük süreci mercek altına alan bu çalışmanın amacı genel olarak Yunan tarihinde “Küçük Asya Felaketi” (Mikrasiatiki Katastrofi) olarak değerlendirilen yenilginin Yunan kamuoyu ve siyasetinde yol açtığı etkilerin Yunan basınındaki yansımalarını ortaya koymaktır. Bu süreçteki Yunan gazeteleri toplamda üç gruba ayrılarak değerlendirilecektir. Kralcı basın, Venizelos yanlısı basın ve Komünist Rizospastis. Kralcı basında ağırlıklı olarak Embros ve Skrip, Venizelos yanlısı basında ise temelde Patris ve Makedonia’nın görüşleri ortaya konulacaktır.

Keywords

Abstract

The Turkish-Greek War of 1919-1922 became one of the most important turning points in the history of both nations. This important historical event, for the Turks who had won the war, created a new beginning of the establishment of a new state from the ashes of a destroyed Empire. The date of August 30, 1922 symbolizes the day that the Turkish-Greek War of 1919-1922 was won and the date of September 9, 1922 the liberation and independence of the Turkish Nation. On the other hand these dates, from the Greek point of view, mark the catastrophic end of the Anatolian Adventure and the Megali Idea project, which was an imaginary project for many years. Although there are many studies in the national and international literature regarding these dates and the Greek-Turkish War, there is no systematic account that thoroughly examines and evaluates the impact of the defeat on Greek politics and public opinion, especially on the reflections of the Greek press. Focusing on the dates between Augoust 30-15 Semtember 1922, the aim of this work is to examine how “the defeat”, which was considered as "Asia Minor Catastrophe" in Greek history, was evaluated in the Greek Press of the period. The Greek newspapers will be evaluated by dividing into three groups: The Royalist, The Venizelist and the Communist Rizospastis. In the Royalist Press Embros and Skrip, and in the Venizelist Press Patris ve Makedonia will generally be analyzed.

Keywords