İZMİR’DE MEGALİ İDEA’NIN SON GÜNLERİ: 30 AĞUSTOS 1922’DEN 15 EYLÜL 1922’YE YUNAN BASININDA “KÜÇÜK ASYA FELAKETİ”
THE LAST DAYS OF MEGALI IDEA IN IZMIR: FROM 30 AUGUST TO 15 SEPTEMBER THE ASIA MINOR DISASTER

Author : Gürhan YELLİCE
Number of pages : 503-530

Abstract

1919-1922 Türk-Yunan Savaşı her iki ulusun da tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu önemli tarihsel olay, savaştan galip ayrılan Türkler için, yıkılan bir İmparatorluğun küllerinden yeni bir devlet kurulması konusunda yeni bir başlangıç yaratmış, öte yandan, Megali İdea hayali büyük bir hüsranla sonuçlanan Yunanlılar nezdinde etkileri günümüze dek sirayet eden büyük bir travmaya yol açmıştı. 30 Ağustos 1922 Kurtuluş Savaşı’nın kazanıldığı, 9 Eylül 1922 ise Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlığının kesin olarak güvence altına alındığı tarihlerdi. Buna karşın bu tarihler Yunanistan açısından “Küçük Asya Macerası’nın” son bulduğu ve uzun bir tarihsel süreç boyunca hayali kurulan Megali İdea projesinin büyük bir hayal kırıklığı ile son bulduğu tarihlerdi. Genel olarak Türk-Yunan Savaşı ve özellikle de bu tarihlere ilişkin ulusal ve uluslar arası literatürde çok sayıda çalışma mevcutsa da yenilginin Yunan siyaseti ve kamuoyunda nasıl bir etki yarattığını bilhassa Yunan basınındaki yansımaları üzerinden etraflıca ele alan ve değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır.30 Ağustos 1922-15 Eylül 1922 tarihleri arasındaki 15 günlük süreci mercek altına alan bu çalışmanın amacı genel olarak Yunan tarihinde “Küçük Asya Felaketi” (Mikrasiatiki Katastrofi) olarak değerlendirilen yenilginin Yunan kamuoyu ve siyasetinde yol açtığı etkilerin Yunan basınındaki yansımalarını ortaya koymaktır. Bu süreçteki Yunan gazeteleri toplamda üç gruba ayrılarak değerlendirilecektir. Kralcı basın, Venizelos yanlısı basın ve Komünist Rizospastis. Kralcı basında ağırlıklı olarak Embros ve Skrip, Venizelos yanlısı basında ise temelde Patris ve Makedonia’nın görüşleri ortaya konulacaktır.

Keywords

İzmir, 9 Eylül, 30 Ağustos, Yunanistan, Yenilgi, Kaza, Küçük Asya Felaketi

Read: 743

Download: 215