CELAL YILDIRIM VE KUR’AN AHKÂMI TEFSİRİ
CELAL YILDIRIM AND HIS WORK IN TURKISH ON TAFSIR TITLED “KUR’AN AHKÂMI”

Author : Abdurrahman ENSARİ
Number of pages : 311-328

Abstract

Celal Yıldırım çağımızın önemli İslam alimlerinden biridir. Başta Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Tasavvuf olmak üzere İslami ilimlerin birçok alanında çeşitli kitaplar telif etmiş, makaleler yazmış ve tercümeler yapmıştır. Yıldırım’ın, Kur’an Ahkâmı ve Mezhep İmamlarının Görüş Farkları adlı iki ciltlik çalışması Türkçe telif edilmiş bir ahkam tefsiri olması açısından ayrıca önem arz etmektedir. Zira Türkçe olarak bu sahada çok az eser telif edilmiştir. Buna rağmen eserin layık olduğu teveccühü görmediği düşünülmektedir. Bu çalışmayla esere daha fazla ilgi gösterilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada önce müellif ve eserleri, sonra adı geçen kitapta konuları tasnif etme biçimi, ardından da tefsir metodu hakkında bilgi verilmiştir. Kur’an Ahkâmı tefsirinin zengin bir muhtevaya sahip olduğu, ancak yazarın çalışmasında sistematik bir yöntem izlemediği anlaşılmıştır. Bu tefsiri daha geniş bir okur kitlesinin istifadesine sunabilmek için, söz konusu kusurunun giderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Celal Yıldırım, Kur’an Ahkâmı, Tefsir, Mezhep İmamları

Read: 958

Download: 258