SOSYAL MEDYA VE GELENEKSEL MEDYA ÇATIŞMALARI: GERÇEKLER

Author :  

Year-Number: 2019- 75
Language : null
Konu : Medya
Number of pages: 317-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kalıt yoluyla aile bireylerine geçtiği devlet biçimi olarak tanımlanan monarşi, modern çağla birlikte diğer kavramlar gibi anlam değiştirmiş, modern çağı tasarlayanların kullandığı araçların erkine dönüşmüştür. Sosyal medya, modern çağın en popüler araçlarıdır ve modernizmin yapay geriliminden bunalan insanları rahatlatmak ve eğlendirmek için üretilmiştir. Modern çağın stratejistleri yeni bir çağ tasarlamış ve dünyayı yönetmek için yeni medyayı üretmişlerdir. Yeni medyanın en çekici ve etkili araçları olan sosyal medya tüm dünyaya yayılmış ve herkesi denetim altına almıştır. Tüketim kültürünün başlıca cazibesi olan eğlenceli ürünler tüm insanları kendine çekmiş ve bağımlı hale getirmiştir. Sosyal medya dünyayı yöneten bir monarka dönüşmüştür. İnsanların çoğunun günlük yaşamdan sosyal medyadan vazgeçememeleri kaygı verici bulunmaktadır. Herkesin maske ile dolaştığı ve her şeye makyaj yapılan modern çağın başlıca sömürü araçları olan medya, teknolojinin yardımıyla sosyal ağlarını kurmuş ve sosyal medya ile herkesi kendisine bağlamıştır. Geleneksel değerlerin yaşamı yönlendirdiği çağ geride kalırken, geleneksel medya da önemini yitirmiş, daha çekici ve eğlenceli olan modern medya her yana yayılmıştır. Modern çağı tasarlayanlar tam da bunu istemişlerdir. Sosyal medya, modern, siyasi, sistematik bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların haberleşme ve eğlence gereksinimleri karşılayan sosyal medya, tüm küreyi saran bir ağ bütünü olarak çalışmaktadır. İnsanlar benliklerini doyurmak için de sosyal medya kullanmaktadır. Sosyal medya, beğeni için çok fazla olanak sağlamaktadır. İnsanlar, toplum içinde bulamadıkları beğeniyi sosyal medyada aramaktadır. Sosyal medya, bir tür tatmin ortamıdır. Sosyal ortamda yeterli biçimde tatmin olamayan kişiler çoğunlukla sosyal medyaya yönelmektedir. Sosyal medya, modern çağda en etkili cazibe olarak ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

Die Monarchie ist definiert als die Staatsform, in der eine einzelne Person politischer Macht in Besitz ist und deren Verwaltung oft durch Erbschaft an Familienmitglieder weitergegeben wird. Die Monarchie hat ihre Bedeutung ebenso wie andere Konzepte mit der Moderne verändert und sich zu Werkzeugen moderner Designer entwickelt. Soziale Medien ist eines der beliebtesten Werkzeuge der modernen Zeit und wurde produziert, um Menschen, die unter modernen künstlichen Spannungen leiden, zu entlasten und zu unterhalten. Moderne Strategen haben eine neue Ära entworfen und Sie produzieren neue Medien, um die Welt zu managen. Die attraktivsten und effektivsten Werkzeuge der neuen Medien sind die sozialen Medien verbreiten sich auf der ganzen Welt und alles ist unter Kontrolle. Die Hauptattraktion der Konsumkultur sind Spaßprodukte und Sie brachten alle Menschen zu sich und machten sie abhängig. soziale Medien verwandeln sich in einen Monarch, der die Welt regiert. Die meisten Menschen geben im täglichen Leben nicht auf soziale Medien auf. Das ist Angst. Alle laufen mit einer Maske herum und alle Dinge werden im Make-up gemachtin modernen Zeiten. Medien sind die Hauptausbeutungswerkzeuge der Moderne und Technologie stärkt Medien und Social Media macht alle abhängig. Eine Periode traditioneller Werte führte das Leben und diese Zeit ist vorbei, dann haben sich moderne Medien, die attraktiver und lustiger sind, überall ausgebreitet. Modern-Ära-Designer wolen es. Soziale Medien sind eine moderne, politische und systematische Frage. Soziale Medien erfüllen die Kommunikations- und Unterhaltung Bedürfnisse der Menschen und Sie arbeiten in einem Netzwerk, das die ganze Welt umgibt. Menschen nutzen soziale Medien, um sich selbst zu ernähren. Wertschätzung macht Menschen immer glücklich. Social Media bietet viele Möglichkeiten zur Wertschätzung. Menschen suchen nach sozialen Medien, die sie in der Gesellschaft nicht finden können. Social Media ist eine Art von Zufriedenheit Medium. Personen, die im sozialen Umfeld nicht ausreichend zufrieden sind benutzen meistens soziale Medien. Social Media ist die einflussreichste Attraktion in der Moderne.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics