ARSUZ AĞZI SES BİLGİSİ ÜZERİNE
ON THE PHONETICS OF ARSUZ DIALECT

Author : Meltem GÜL
Number of pages : 197-214

Abstract

Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Bugüne kadar az incelenmiş ya da ele alınmamış bölge ağızları üzerine yapılan çalışmalar daha fazla incelenmeye çalışılmıştır. Anadolu’da var olan ağızlar bu bölgelere yerleşim anından itibaren yazı dilinin etkisi olmadan sadece söyleyişe bağlı olarak gelişim göstermişlerdir. Bu gelişim ses ve şekil bilgisinde kendini göstermektedir. Türkçenin ilk dönemlerinden şu ana kadar ünlü seslerin kullanım biçimi çok farklı şekillerde olmuştur. Aynı farklılık Arsuz ağzında da kendini göstermektedir. İlçe ağzındaki sesleri karşılamak için alışılmışın dışında À, ?, a, a°, ?, e, e°, í, ì, í, iˆ, ï, ?, o?, ÿ, u, u, o, üˆ, u, Ç, à ú, ğ´, `ğ, x, K, K?, l ?, ?, P, s, T, ?ˆ, r?, ?, ? gibi seslerin kullanıldığı görülmektedir. Bu makalede yörenin ses bilgisini belirleyen temel özellikler ele alınmıştır. Ses değişmelerinden dolayı gramer yapılarında oluşan değişikliklerle beraber, Arsuz ağız yapısını yazı dilinden ayıran özellikler ortaya konmaya çalışılmıştır. Türkiye Türkçesi ses bilgisinde bulunan tüm konular Arsuz ağzında incelenmiş olup nasıl bir değişim geçirdiği tüm ayrıntılarıyla örneklendirilmiştir. Türk dili tarihi açısından büyük önem taşıyan ağızların gün geçtikçe kaybolmasından dolayı, ses özelliklerini tespit etmek güçleşmektedir. Arsuz ağzını biçimlendiren ünlü seslerin kullanımı ile ilgili temel özellikler ele alınarak örnekleriyle beraber değerlendirilmesinin, ağız araştırmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Ağız, Ses Bilgisi, Ünlüler

Read: 1,260

Download: 488