DİL KİRLİLİĞİ BAĞLAMINDA GİRESUN (MERKEZ) İŞ YERİ İSİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON GIRESUN (PROVINCE CENTER) WORKPLACE NAMES IN THE CONTEXT OF LANGUAGE POLLUTION

Author : Feridun TEKİN -- Samet CANTÜRK
Number of pages : 157-172

Abstract

Dil kirliliği, bir dilin yazılı ve sözlü kullanımında yabancı dillerin etkisinin yaygınlaşması şeklinde tanımlanmaktadır. Türkçe açısından baktığımızda yabancı dillerin dilimize etkisi ve bu bağlamda oluşan dil kirliliği günümüzde karşı karşıya kaldığımız en önemli sorunlardan biridir. Dilimiz başta teknoloji olmak üzere kültür, sanat, ticaret yoluyla birçok yeni kavramla karşı karşıya kalmaktadır. Bu yabancı kavramlar birçok alanda bilinçli ya da bilinçsiz olarak tercih edilerek, dilimizin kirlenmesine katkıda bulunulmaktadır. Kendi dilimizi bir tarafa bırakıp yabancı dillerden alınan ögelerle iletişim sağlayarak dilimize ve kültürümüze zarar verilmektedir. Bu zararların göstergelerinden birisi de iş yerlerine verilen adlardır. Bazı iş yeri adlarının verilişinde halkımızın Türkçe bilincine sahip olmadığı, bu bilinçle yaklaşmadığı görülmektedir. Türkiye geneline baktığımız zaman iş yerlerine verilen isimlendirmelerde yabancı dille adlandırma eğiliminin dilimizi kirletecek boyutlara varmış olduğunu görülmektedir. Bu çalışmada Giresun’daki iş yerlerine verilen adlar Türkçeye uygunlukları bakımından değerlendirilmiştir. Türkiye genelinde ortaya çıkan yabancı dille adlandırma eğiliminin Giresun’daki iş yeri adlarına yansıması ortaya konulacaktır. Giresun ili merkezindeki iş yeri adları çeşitli sınıflandırmalara tabi tutularak birçok başlık altında tasnif edilecektir. Bu çalışma ile Türkçemizde oluşan dil kirliliğine Giresun ilindeki iş yeri adlandırmaları bağlamında dikkat çekilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Dil Kirliliği, Giresun, İş Yeri Adları, Yabancı Sözcükler

Read: 1,334

Download: 493