RUSYA’DA EKİM DEVRİMİ İLE BİRLİKTE DEĞİŞEN EDEBİYAT ANLAYIŞINA GENEL BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW OF THE LITERATURE CONCEPT WITH THE OCTOBER REVOLUTION IN RUSSIA

Author : Reyhan ÇELİK
Number of pages : 215-221

Abstract

Rusya’da yaşanan 1917 Ekim devriminin (Bolşevik devrimi)amacı yüzyıllardır çarlık sistemi ile yönetilen Rusya’da monarşik sistemi kaldırmak ve ülkeyi sosyalist düşüncenin temel ilkeleri ile yönetmektir. Dolayısıyla devrim, ülkede toplumsal, siyasi ve ekonomik açılardan köklü değişimleri de beraberinde getirir. Bu değişimlerin temel amacı Rus halkının pek çok açıdan daha özgür ve refah içinde yaşayabilmesidir. Ancak devrimin ilk yıllarında bu amaçlara ulaşılamadığı görülür. Nitekim ülke siyasi ve ekonomik sorunlar yaşamaktadır ve Bolşevikler ve Menşevikler arasında yaşanan iç savaş toplumsal düzensizliği daha da artırır. Ülkede meydana gelen bu yeni sürecin, edebiyat ve sanat yaşamını da etkilediği görülür. Nitekim devrimden sonra edebiyatçılar ve sanatçılar büyük bir baskı içine girerler. Bu baskı, ülkedeki entelektüel kesimin ölmesine ya da sürgün edilmesine neden olur. Hatta Bolşevikler ve Menşevikler arasındaki iç savaş sırasında, Rus göçmen edebiyatı olarak adlandırılan ve dört dalga halinde yaşanan bir edebi süreç başlayacaktır. Lenin’in ölümünden sonra 1924 yılında lider olan Stalin’le birlikte, “yeni sovyet insanı” kavramı ortaya çıkar. Stalin’e göre, edebiyat dünyası da yeni insanı yaratmak için harekete geçmelidir. Bu süreçten sonra sadece Rusya sınırlarında yaşayan halkın değil Sovyetler birliğine bağlı tüm halkların bu düşünce ile sanatlarını yaratmaları istenir. Ancak bu istek, tüm Sovyetler birliğinde milyonlarca kişinin sürgün edilmesine, kurşuna dizilmesine ya da ortadan kaybolmasına neden olur. Bu bildiride, ekim devriminden ikinci dünya savaşına kadar olan süreçte Rus edebiyatında yaşanan değişimler genel olarak değerlendirilecektir. Konu çoğulcu yöntemle ele alınacaktır.

Keywords

Ekim Devrimi, Sovyet Edebiyatı, Sosyalist Sistem

Read: 1,460

Download: 634