FLOW YAŞANTISI VE KAYGI DÜZEYİNİN YABANCI DİLDEKİ KONUŞMA İLE YAZMA BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF FLOW EXPERIENCE AND ANXIETY LEVEL ON SPEAKING AND WRITING SUCCESS IN THE FOREIGN LANGUAGE

Author : Bahar İŞİGÜZEL
Number of pages : 15-24

Abstract

Yabancı dil öğrenme süreçleri duyuşsal faktörlerin oldukça etkisi altında kalmaktadır. Ana dilinden farklı bir yaşantı ve öğrenme deneyimi sunan bu süreç, özellikle dil üretimine yönelik olan konuşma ve yazma becerilerinde olumlu ve olumsuz duyuşsal yaşantıları ön plana çıkarmaktadır. Olumlu bir duyuşsal yaşantı olan flow (akış) teorisinde, akış halinde olan bireylerin içsel motivasyon etkisi ile dış kaynaklı ödüllendirmeler olmaksızın yaptıkları eylem anında daha yüksek performanslara eriştiklerini belirtilmiştir. Bu araştırma, flow (akış) yaşantısı ile kaygı düzeyinin yabancı dildeki konuşma ve yazma başarısına etkisini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim- öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı 36 öğrenci ile konuşma ve yazma becerisi sınavı esnasında yürütülmüştür. Flow yaşantısı ölçeği kısa formu ile elde edilmesi hedeflenen flow yaşantısı ve kaygı verileri yaşantı örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Yabancı dil öğrenme sürecinde konuşma ve yazma üretimi başarısının flow yaşantısı ve kaygı ile ilişkili olacağı görüşü doğrultusunda, araştırma grubunun ölçekten aldıkları puanlarla konuşma ve yazma becerisi başarı puanları arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Konuşma ve yazma üretimi anındaki flow yaşantısı düzeyi ile başarı puanları arasında olumlu yönde ve anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bu bulgu, flow yaşantı düzeyi arttıkça yabancı dilde konuşma ve yazma üretimi başarısının da arttığını göstermektedir. Öte yandan kaygı düzeyi ile konuşma ve yazma becerisi başarı puanları arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Buna göre kaygı düzeyi arttıkça konuşma ve yazma üretimi başarısının azaldığı sonucuna varılabilir.

Keywords

Flow (Akış) Yaşantısı, Konuşma Becerisi, Yazma Becerisi, Yabancı Dil, Kaygı

Read: 1,395

Download: 556