YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT FOR FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AND TRAINING

Author : Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA -- Teoman AKPINAR
Number of pages : 557-573

Abstract

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgiye erişimi kolaylaştırmıştır. Uluslararası ulaşım imkânlarının artması, iletişimde bilgisayar ağlarının kullanılması yabancı ülkeler ile temasların gelişimine etki etmiştir. Yabancı dil kullanımı insanların günlük yaşamları ve iş hayatlarında önemli yer almıştır. Yabancı dil konusundaki talep, eğitim ve öğretimi konusunda yeni teknikler geliştirilmesini kaçınılmaz hale getirilmiştir. Makalemizde yabancı dil eğitim öğretimi konusunda toplam kalite yönetimi yöntemlerinden yararlanılması konusu incelenmiştir. Eğitim öğretim konusunda toplam kalite yönetimi uygulamalarının önemi ile genel bilgilere yer verildikten sonra konu yabancı dil eğitim öğretimi özelinde irdelenmiştir. Bu anlamda önce SWOT analizi ile durumun tespiti önerilerek toplam kalite yönetiminin unsurlarından olan hedef kitle odaklılık, tam katılım, sürekli iyileştirme ilkeleri doğrultusunda yeni yaklaşımlara ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Yabancı dil eğitiminde toplam kalite yönetimi uygulanırken beyin fırtınası gibi araçlardan faydalanması yabancı dil eğitimine yenilik getirecektir. Bu tür yöntemler uygulanarak eğitim-öğretim faaliyetleri yeni bir vizyona kavuşacaktır. Makalede yabancı dil eğitim öğretiminde toplam kalite yönetimi uygulamalarına olan gereklilik konusu işlenirken sürekli iyileştirme çerçevesinde getirilebilecek yeniliklere örnek olarak sadece yabancı dil eğitimi için kurulmuş eğitim alanları oluşturulması gibi farklı yaklaşımlara da yer verilmiştir. Bu şekilde yabancı dil eğitimi odaklı, içerisinde yabancı dil konuşan insanların bulunduğu sanal yaşam alanlarının oluşturulduğu bir model ile yabancı dil eğitiminde yenilikçi uygulamalara imza atılması bu tür fikirlere benzer yeni fikirler ortaya atılması ile yabancı dil eğitimi ve öğretimi sorunlu bir alan olmaktan çıkacaktır.

Keywords

Toplam Kalite Yönetimi, Yabancı Dil, Eğitim, Öğretim, Eğitimde Kalite

Read: 785

Download: 267