SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA 24 HAZİRAN 2018 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE KATILAN ADAYLARIN SEÇİM ÖNCESİ KAMPANYALARINDA KİŞİSEL VEYA PARTİ WEB SİTELERİ İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMLARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-Number: 76
Number of pages: 155-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, siyasal pazarlama kapsamında Türkiye’de ilk defa yapılan ve başkanlık sistemine geçiş süreci çerçevesinde 24 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimine katılan cumhurbaşkanı adaylarının seçim öncesi kampanyalarında gerçekleştirdikleri siyasal pazarlama faaliyetleri ile tutundurma çabaları ve pazarlama iletişimi çerçevesinde değerlendirilerek, kişisel veya parti web siteleri ile sosyal medya kullanımları içerik analizi yöntemiyle incelenerek, hazırlanmıştır. 01-24 Haziran 2018 tarihleri arasında, cumhurbaşkanı adaylarının kişisel veya parti web sitelerinin yanı sıra facebook, twitter, instagram hesaplarında yaptıkları paylaşımların değerlendirilmesi neticesinde elde edilen veriler ve bilgiler doğrultusunda içerik çözümlemesi yöntemi yapılarak sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırma daha önce bu alanda çalışma yapılmaması ve ileride bu alanda yapılabilecek araştırmalara ışık tutması açısından önemlidir. Bu çalışmanın araştırma evrenini, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlere katılan toplam 6 cumhurbaşkanı adayının kişisel veya parti web siteleri ile facebook, twitter, instagram hesaplarında yaptıkları fotoğraf, video, slogan ve her türlü sözlü paylaşımları oluşturmaktadır. Elde edilen veriler tam sayım yöntemine göre değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, bazı tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip ERDOĞAN’ın twitter, instagram ve facebook hesaplarında diğer adaylara göre daha fazla takipçisi olmasına rağmen, cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İNCE ve Meral AKŞENER’in, sosyal medya hesapları olan twitter, instagram ve facebook sayfalarını siyasal pazarlama faaliyetleri ile tutundurma araçları çerçevesinde diğer adaylara göre daha aktif, yoğun ve etkili kullandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, seçime katılan cumhurbaşkanı adaylarının tamamının, kişisel veya parti web sitesi ile sosyal medya hesapları olan twitter, instagram ve facebook sayfalarını siyasal pazarlama faaliyetlerinde çoğunlukla miting fotoğrafları, özçekim (selfie) fotoğrafları ile miting yapılan yer ve zaman reklamı/ afiş-ilan-duyuru veya miting videolarının tamamının yayınlanması sebebiyle kişisel veya parti web sitesi ile sosyal medya hesaplarını sanal bir miting alanı olarak kullanılması şeklinde algılanması sonucu gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study, the scope of political marketing evaluated in the framework of promotional efforts and marketing communications with political marketing activities they perform in the pre-election campaign of the participating presidential candidate in the presidential election held across the country on June 24, 2018 in the framework of the transition period for the first time made and the presidential system in Turkey, personal or party web The use of social media and social media is analyzed by content analysis method. Between the dates of June 01-24, 2018, the results of the content analysis were evaluated in accordance with the data and information obtained as a result of evaluations of the presidential candidates on their personal or party websites as well as their facebook, twitter and instagram accounts. Research is important in terms of not working in this field before and shedding light on the researches that can be done in this area in the future. The research universe of this study consists of 6 presidential candidates participating in the elections on 24 June 2018 with photos, videos, slogans and all kinds of verbal shares on their personal or party websites and facebook, twitter, instagram accounts. The data were evaluated according to the complete counting method. Some descriptive statistics were used to evaluate the data. As a result of the study, it was found out that the presidential candidates Muharrem İNCE and Meral AKŞENER were using their personal or party website and social media accounts as twitter, instagram and facebook pages more actively, intensively and effectively in terms of their political marketing activities and promotion tools than other candidates. In addition, all of the presidential candidates participating in the election, personal or party website and social media accounts, twitter, instagram and facebook pages are mostly rally photos in political marketing activities, selfie photos and self-advertisement / posters / announcements / announcements Because of the publication of all the rally videos, it was observed that personal or party website and social media accounts were used as a virtual rally area.

Keywords