TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE EĞİTİM
MULTICULTURALISM AND EDUCATION IN TURKEY AND THE WORLD

Author : Feyyaz KARACA
Number of pages : 25-40

Abstract

Bu çalışmanın konusunu son yıllarda Türkiye’de ve dünyada çok farklı şekillerde ele alınan çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitim oluşturmaktadır. Bu konuların daha iyi anlaşılması içinde literatür (alan yazın) taraması yapılarak, hem kavramsal düzeyde, hem de uygulama biçimleri üzerinde bir analiz yapılması amaçlanmıştır. Çünkü çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitim sadece dünyanın farklı ülkeleri arasında değil, aynı zamanda aynı ülke içinde dahi farklı şekilde algılanmakta ve farklı şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu yüzden bu kadar farklı algılara ve uygulamalara sahip olan bu konuları, daha önceden yapılmış çalışmalar ışığında çeşitli yönleriyle ortaya konulması bir ihtiyaç gibi görülmektedir. Her şeye rağmen, herkesin çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitim üzerinde bir fikir birliği içinde olmadığını kabul edilerek, bazı bakımlardan benzerlikleri bazı bakımlardan da farklılıkları irdelenmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan ilk önce kültür ve çok kültürlülüğün ne olduğunun kavramsal analizi yapılmaya çalışılmıştır. Sonra da, çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitim konusunda dünyada ve ülkemizde yapılmış araştırmalar kendi aralarında karşılaştırıldı ve zor olsa da genel bir sonuca ulaşılmaya çalışıldı. Sonuç olarak, Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli ülkelerinde çokkültürcülük sürecinin devletleri ve kimlikleri nasıl etkileyeceği yönünde farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bazı düşünürler, çokkültürlülük politikalarını ve uygulama sonuçlarını olumlu olarak değerlendirirken, bazı düşünürler de, bunları olumsuz olarak değerlendirmektedir. Türkiye’de ise çokkültürlülük ya da kültürel çoğulculuk gibi kavramların akademik olarak çeşitli alanlarda tartışılmasına ve araştırılmasına rağmen, bu konuda bir fikir birliği yoktur. Türkiye'nin güvenlik ve bölünme endişelerinden dolayı, konuyla ilgili insanların genel olarak bu konulara uzak durmayı tercih etmektedirler.

Keywords

Çokkültürlülük, Kültürel Çoğulculuk, Çokkültürlü Eğitim, Çokkültürlülük Politikaları, Çokkültürlülük Karşıtlığı

Read: 1,378

Download: 550