THE RISE OF INDIA: A MYTH OR REALITY
HİNDİSTAN’IN YÜKSELİŞİ: BİR EFSANE VEYA GERÇEKLİK

Author : Sadia KHANUM
Number of pages : 415-425

Abstract

Hindistan, Güney Asya'da oldukça büyük bir nüfusa, toprağa ve askeri güce sahip olan etkili bir devlettir. Hindistan her zaman Asya'da hakimiyetini kurmak için güçlü bir istek ile dalgın olmuştur. Hindistan'daki politika yapıcılar ve liderler, bölgedeki tüm ulusların ülkenin coğrafi yakınlığını bölgeye egemen olma arzusunu somutlaştırmak için bir fırsat olarak alırlar. Hindistan, tüm Güney Asya ülkeleriyle sınırları paylaştığı için Güney Asya'da avantajlı bir konuma sahiptir. Aynı zamanda bölgedeki arazinin yüzde 72'sine sahiptir. Nüfus bilge Hindistan en büyük ülke ve bölgedeki ekonomik çıktısı yüzde 75. Askeri yetenekler açısından gücün daha somut bir şekilde hesaplanması da Hindistan'ı bölgedeki en güçlü devlet yapmaktadır. Hindistan’ın askeri ve deniz kuvvetleri de bölgedeki bütçe ve kasları sürekli olarak genişletiyor. Bu nedenle, Hindistan kendini Güney Asya'da meşru bir bölgesel güç olarak görmektedir. Son yirmi yılda, Hindistan olağanüstü ekonomik gelişme sağladı ve uluslararası politikada önemli bir rol oynamayı dört gözle bekliyor. Hindistan'ın uluslararası politikada büyük bir olay olarak yükselişini öngören politik uzmanlar vardır, ancak çelişkiler de var. Pek çok akademisyen, Hindistan'ın birçok yerel ve bölgesel engele rağmen dünya siyasetinde önemli bir rol oynama yeteneğini savunuyor. Diğer bazı akademisyenlere göre, kitlesel yoksulluk ve iç siyasetdeki kanun ve nizam sorunları büyük endişe kaynağıdır, Çin'in yükselişi Hindistan'ın bir güç olma hayalini gerçekleştirmesini zorlaştırıyor. Bu çerçevede, mevcut çalışma Hindistan'ın yükselme iddiasını ve karşı karşıya olduğu zorlukları incelemek için bir girişimdir.

Keywords

Hindistan'ın Yükselişi, Hindistan, Ekonomik Kalkınma, Küresel Siyaset, Bölgesel Dinamikler

Read: 1,898

Download: 953