İSM-İ FAİLİN DİĞER MÜŞTAK SIGALARA DÖNÜŞMESİNİN KUR’AN BELAGATINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2018- 73
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Mütercim Tercümanlık
Number of pages: 17-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şüphesiz ki kur’an belagatı bitmeyen bir hazinedir. Araştırma bu noktayı vurglmak için yazılmıştır. Bu makale ism-i failin diğer müştak sıgalara dönüşmesini ve sonuçlarını ele almaktadır. Araştırma üç temel noktaya işaret etmektedir.Birincisi; ism-i failin sıfat-ı müşebbeheye dönüşmesi, ikincisi; ism-i failin ism-i mefule dönişmesi, üçüncüsü ism-i failin mübalağalı ism-i faile dönüşmesi.Bu araştırma kur’an tefsirinde arap belagatını ele almaktadır.Aynı zamanda bu araştırma,kur’an icazını sarf,nahiv ve bağlam alanında incelemektedir. Araştırma amacı: Bu araştırma, Kuran'ın mucizelerinin bir resmini, Arap dilindeki morfolojik formlardan biri aracılığıyla, ve Arap dilinin bilgisinin Kuran'ın yorumunu anlamadaki önemini vurgulamaktır. Çalışma problemi: Bazı şüpheciler, Kur'an'ın yorumlanmasının, Arapça dilinin tam olarak bilgi ve bilgisini gerektirmediğini iddia etmişlerdir. Bu araştırma bunlara cevap vermekte, Arapça ve belagat bilgisinin Kuran ve mucizelerin belagatı hakkında bilgi sahibi olmanın bir ön şartı olduğunu teyit etmektedir. Araştırmanın metodu: Araştırma, analitik tanımlayıcı yönteme bağlı olacak ve Kuran'daki bazı ayetler ve ayetler aracılığıyla bazı örnekleri seçecektir. Araştırmanın önemi: Araştırmanın önemi, öncelikle birçok şeyden kaynaklanmaktadır: birçok araştırmacı, dilbilimsel yorumu ihmal etmiş ve rivayete özen göstermiştir. İkincisi: Gerçeğin bütün yönleriyle yorumlanmasında Arap dilinin ve belağatının önemini vurgulamak. Üçüncüsü, gerçekliğin yorumunu anlayabilmek için Arap bilimleri arasındaki bütün ilişkileri bilmenin gereğini vurgulamak. Araştırmanın örneği: Araştımacı, Kur’an’daki birkac ayetten ism-i failler seçti. Bu ism-I faillerin anlam olarak sıfat-ı müşebbeheye, ismil mefule,ismil faile dönüşmesini inceledi.

Keywords

Abstract

Undoubtedly, the rhetoric of Qur’an is an eternal treasure. The research was written in order to emphasize that point. This article discusses the transformation of the present participle into the derivative moods and its consequences. The research refers to three essential points. Firstly, the transformation of the present participle into the resembling adjective, secondly, the transformation of the present participle into the passive participle and thirdly, the transformation of the present participle into the augmented present participle. This research deals with Arab eloquence in the Qur'anic exegesis. At the same time, this research examines the Qur'anic punishment in the context of nahiv and context. Purpose of the study: This study is to emphasize the importance of understanding the Qur'an's interpretation of the Qur'an through a picture of the miracles of the Qur'an, through one of the morphological forms in the Arabic language. Study problem: Some skeptics have argued that the interpretation of the Quran does not require the full knowledge and knowledge of the Arabic language. This research answers these and confirms that Arabic and rhetoric are a prerequisite for knowledge of the Quran and the miracle of miracles. Methodology of the study: The research will depend on the analytical descriptive method and select some examples through some verses and verses in the Qur'an. The importance of the research: The importance of the research is primarily due to many things: many researchers ignored the linguistic interpretation and paid attention to the narration. Second: to emphasize the importance of the Arabic language and its attachment in the interpretation of all aspects of reality. Third, to emphasize the need to know all the relations between the Arab sciences in order to understand the interpretation of reality

Keywords