FRANTZ FANON’UN YERYÜZÜNÜN LANETLİLERİ VE SİYAH DERİ BEYAZ MASKELER ESERLERİNDEKİ DEKOLONİZASYON KAVRAMI

Author :  

Year-Number: 2019- 74
Language : null
Konu : İngiliz Dili Edebiyatı
Number of pages: 263-269
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Davranış bilimcilerin önde gelen temsilcilerinden biri olan Fanon, kolonistler tarafından sömürüye uğramış üçüncü dünya ülke vatandaşlarının sözcüsü olmuş ve sömürülen halklar tarafından kazanılmış sözde bağımsızlık sonrası kolonyalizmin etkilerini ortaya koymuştur. Cezayir’li düşünür sömürülenlerin psikolojik eğilimlerini, misillemelerini ele almış ve varlığını koloniyal sisteme borçlu olan sömürgeci ile sömürülen arasındaki ilişkileri gözler önüne sermiştir. Fanon erken yaşta ölmesine rağmen, Yeryüzünün Lanetlileri ve (1961) Siyah Deri Beyaz Maskeler’in (1952) de aralarında olduğu seçkin eserler üretmiştir. Çalışmalarında, bir grubun başka bir grup tarafından kontrol altına alınması ve şiddetli bir kavram olarak tanımlanan sömüren-sömürülen ilişkisi ve her iki tarafa özgü tutumlar ortaya konulmaktadır. Yeryüzünün Lanetlileri adlı eserinde Fanon, işgalci tarafından yaratılan şiddet kavramını ve ulusal bilinç oluşturulmasının zorluklarını okuyucularına sunmaktadır. Sonraki eseri Siyah Cilt Beyaz Maskeler, siyah- beyaz ilişkilerini ve kolonileşmenin psikolojik boyutlarını açıklamayı amaçlamaktadır. Kolonileşme sonrası ulusal bağımsızlık kazanılmış olmasına rağmen, Fanon’un eserleri, emperyalistlerin etkilerinin sömürülenler arasında hala devam ettiğini iddia etmektedir. Her ne kadar sömürge dönemi görünürde sona ermiş olsa da, postkolonyal dönemde farklı ülkelerden birçok insanın hala büyük acılar çektiği gerçeği açıkça görülmektedir. Sömürgecilik zihniyeti işgal edilmiş hakları hala domine ettiğinden dolayı, bu makalenin amacı kolonileşme sonrası, işgale uğrayanların nasıl davrandığını, nasıl hissettiğini ve işgalci ile nasıl bir etkileşim içinde olduğu üzerine yoğunlaşacaktır.

Keywords

Abstract

Being one of the most leading behavioral scientists, Fanon became the spokesman of the third world citizens oppressed by the colonists and pointed out the effects of colonialism after the so -called independence gained by the colonized. The Algerian scholar handled the psychological tendencies and the retaliations of the colonized and displayed the relations between the colonized and the settler who owes his existence to the colonial system. Though Fanon died at very young age, he produced some outstanding works two of which are Black Skin White Masks (1952) and The Wretched of the Earth (1961). In his works, the relations between the natives and occupier- described as a violent phenomenon and the control of a certain species of men by a new one, and attitudes peculiar both sides are presented during decolonization. In his book entitled The Wretched of the Earth, Fanon has the tendency to provide his readers with violence created by the colonizer and the difficulties of establishing a national consciousness. His latter work -Black Skin White Masks- aims to clarify black-white relations and questions psychological aspects of decolonization. Although national liberation was gained after the colonization period, Fanon’s works contend that the effects of oppressors still continue among the oppressed. Although colonization period seems to have ended, it is apparent that lots of nations from different parts of the world are still suffering. As the occupational mentality still dominates the natives, this paper will focus on how the colonized behave, feel and interact with oppressors during the period of decolonization.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics