INTERNATIONATRADE OPENNESS AND ITS EFFECT ON UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN KENYA

Author :  

Year-Number: 2019- 74
Language : null
Konu : International Economics
Number of pages: 521-534
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 1990-2017 yılları arasında uluslararası ticaretin Kenya'daki işsizlik ve yoksulluk oranını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Ticaret ekonomistlerinin çoğu, ticaret açıklığındaki artışın bir ülkenin ekonomik büyümesine yol açtığına inanıyorlar. Bu da istihdam olanaklarının artmasına ve yoksulluk seviyelerinin azalmasına yol açmaktadır. Ancak Kenya'da bu durum böyle değildi. Son birkaç on yıldır Kenya'da dış ticaret faaliyetlerinde artış oldu, ancak işsizlik ve yoksulluk oranı nispeten yüksek kaldı. Bu nedenle bu araştırma, uluslararası ticaret ve doğrudan yabancı yatırımın Kenyalıların ekonomik büyümesi, yoksulluğu ve işsizliğine ne derece katkıda bulunduğunu gözden geçirmeye çalışacaktır. Analiz sonuçları, uluslararası ticaret açıklığının ve DYY'nin işsizlik üzerinde uzun vadeli bir etkisinin olmadığını, ancak yoksulluk üzerinde uzun vadeli bir etkiye sahip olduklarını göstermiştir. Bu nedenle çalışma, hükümetin yoksulluğu azaltma ve Kenya'da iş fırsatları yaratma konusunda maksimum faydayı sağlamak için dış ticaret ve dış yatırımları nasıl etkileyebileceğini göstermeye çalışmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of research paper was to find out how international trade openness affects the rate of unemployment and poverty in Kenya for the periods of 1990-2017. Most trade economists believe that an increase in trade openness leads to economic growth of a country. This in turn leads to an increase in employment opportunities and reduction of poverty levels. However this has not been the case in Kenya. Over the last few decades there has been an increase in foreign trade activities in Kenya but yet the rate of unemployment and poverty has remained relatively high. This research therefore tried to examine the extent to which international trade openness and foreign direct investment has contributed to Kenyans’ poverty and unemployment. The results from the analysis showed that international trade openness and FDI do not have any long term effect on unemployment but they have they do have a long term causation on poverty. The study suggests how the government can influence trade openness and FDI in order to have maximum benefit in terms of poverty reduction and creation of job opportunities in Kenya.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics