TÜRKİYE’DE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM İÇERİĞİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF CLASSROOM TEACHING PROGRAM CONTENT IN TURKEY IN TERMS OF TECHNO-PEDAGOGICAL COMPETENCIES

Author : Barış YAMAN -- Fehmi DEMİR
Number of pages : 287-293

Abstract

Bu araştırmada, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği programı ders içeriklerinin teknopedagojik yeterlikler bakımından incelenmesi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği program içeriği incelenmiştir. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Buna göre; sınıf öğretmenliği programında teknopedagojik yeterliklerin kazandırılmasında verilen derslerin, içeriğinin ve kredi sayısının yetersiz olduğu ve öğretimsel amaçlı kullanılan teknoloji ile ilgili olarak iki binli yılların ilk çeyreğinin sonlarına doğru gelinen bu süreçte, teknopedagojik derslerin, içeriğinin ve kredi sayısının arttırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Teknopedagojik Yeterlikler, Sınıf Öğretmenliği, Eğitim Programı

Read: 1,590

Download: 518