AKDENİZ BÖLGESİ’NDE KIRSAL YERLEŞMELERİN TOPOĞRAFYA ÖZELLİKLERİ
TOPOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF RURAL SETTLEMENTS IN THE MEDITERRANEAN REGION

Author : Tevfik ERKAL -- İlyas Sadık TEKKANAT
Number of pages : 323-335

Abstract

Bu çalışma, Akdeniz Bölgesi’ndeki kırsal yerleşmelerin dağılışında topoğrafyanın etkisini incelemek maksadıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla kırsal yerleşmelerin eğim, yükselti ve bakı özelliklerine ilişkin morfometrik bilgiler üretilmiştir. Çalışmada, 4051 köy yerleşmesi ve 225 yayla yerleşmesi ele alınmış; kırsal yerleşmelerin morfometrik değerlendirmesi coğrafi bölge, coğrafi bölüm ve morfolojik bölge ölçeğinde incelenmiştir. Yapılan morfometrik analizler kırsal yerleşmelerin dağılışında topoğrafyanın sorumlu olduğunu; özellikle Batı Toroslar (Teke Yöresi ve Bey Dağları), Orta Toroslar (Taşeli Platosu) ve Doğu/Güneydoğu Toroslar bölgesinde kıyıdan iç kesimlere doğru kırsal yerleşme paterninin farklılaştığını göstermektedir. Bölge genelinde köylerin %62.5’i 1000 m’nin altında; %42.3’ü az eğimli sahalar olarak tanımlanan 5°-15° eğim grubunda ve %20.6’sı, %17.5’i ve %15.4’ü ise sırasıyla güney, güneydoğu ve güneybatı yamaçlarda toplanmıştır. Yayla yerleşmelerinin %72’si 1500 m’nin üzerinde, %15.1’i 1700-1800 m arasında; %56’sı 5°-15° eğim grubunda; %18.4’ü, %15’i ve 13.6’sı sırasıyla kuzeydoğu, doğu ve güneybatı yamaçlarda toplanmıştır. Adana Bölümü’nde Çukurova’nın ve 3000 m’nin üzerinde yükseltilerin yer alması, Antalya Bölümü’nde ise 1500 m’nin üzerinde yerleşim açısından uygun karstik çukurluklar ve fluvio-karstik vadilerin olması coğrafi bölümler arasında kırsal yerleşmelerin yükselti, eğim ve bakı özelliklerini değiştirmiştir. Çalışma, Türkiye’nin kırsal alan ve kırsal yerleşme coğrafyasının daha iyi anlaşılmasına katkı sunmaktadır.

Keywords

Kırsal Yerleşme, Kırsal Alan, Morfometri, Topoğrafya, Akdeniz Bölgesi

Read: 1,795

Download: 544