KUR’ÂN KISSALARINDA MUHATABI ANLATIMA DÂHİL ETME: AMACI, ZAMANI ve METOTLARI

Author:

Year-Number: 2019- 75
Number of pages: 457-472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’ân kıssalarının hedefi, barındırdığı mesajları muhataba aktarmaktır. Bu nedenle kıssaların muhatapları, anlatılan olaylar ile baş başa bırakılmamış ve verilmek istenen mesaja yönelik hitap ve öğütler, kıssanın içerisine serpiştirilmiştir. Böylece okuyucunun, olayı bizzat yaşamışcasına ibret alması sağlanmıştır. Dolayısıyla kıssalar, aktardığı olaylar kadar olayları anlatım tarzı açısından da araştırılmaya değer özellikler barındırmaktadır. Kur’ân; nübüvveti desteklemek, muhataplarının dikkatini çekip onların vahyi dinlemelerini sağlamak, mü’minlere moral desteği vermek için başta Hz. Peygamber olmak üzere vahyin muhataplarını kıssa anlatımına dâhil etmiştir. Bu sayede kıssayı dinleyen / okuyan herkes, kıssaların sadece tarihî bilgi verme amacı taşımadığını kolaylıkla fark eder. Kur’ân, Hz. Peygamber’e ve mü’minlere, peygamberlerin yolundan gitmelerini tavsiye etmiştir. Bunun olabilmesi için Hz. Peygamber’in ve mü’minlerin hayatlarında karşılaştıkları durumlar ile kıssalarda anlatılanlar arasında bir benzerliğin olması gerekir. Bu benzerliği daha da pekiştirmek amacıyla anlatım esnasında Hz. Peygamber de kıssaya dâhil edilmiştir. Bu araştırmada muhatapları kıssaya dâhil etme metotlarının ve bu yolla elde edilmek istenen faydaların tespitine çalışılacaktır

Keywords

Abstract

The purpose of Quran stories is the transmission of its messages to people. For this re-ason, the interlocutors of the stories is not left alone with the event narrated, rather, the advi-ces pointing to the message are interspersed in the story. Thus, the reader draws a lesson from the event as if he himself experienced it. Therefore, the stories also include features worthy of research in terms of the expression style as well as the events that they tell it. The interlocutors of the revelation, especially the prophet, were included in the story by the Quran for suppor-ting the prophet and attracting people's attention and ensuring listening to the revelation and giving moral support to the believers. By this means, anyone listening/reading the story easily realizes that the stories are not only described as a historical knowledge. Quran has instructed the prophets and the believers to follow the way of the prophets. Hence, There must be a simi-larity between the situations encountered by the prophet and believers in their lives and the situations described in the stories. The Prophet Muhammad was also included in the story to reinforce this similarity. In this research, we will study the methods of including the interlocu-tors in the story, and the benefits that will be obtained in this way.

Keywords