CORMAC MCCARTHY’NİN YOL ADLI ROMANINDAKİ MERHAMET VE UMUT TEMALARI
MERCY AND HOPE IN CORMAC MCCARTHY’S THE ROAD

Author : Bülent Cercis TANRITANIR
Number of pages : 163-170

Abstract

Cormac McCarthy’ nin Yol romanı kıyamet sonrası bir geleceği ve renk ve zamandan yoksun bir dünyayı resmetmektedir. McCarthy insanlığın anlamını yitirdiği şiddet dolu bir dünyayı kapsayan yıkıcı bir kehaneti sunmakta ve isimsiz bir felaketin hiçliğe sebep olduğunu ortaya koymaktadır. Yazar sadece gerçek değerlerin hayatta kalma şansı bulduğu çorak bir yer yaratmış ve yitirilen maddi unsurlara rağmen güçlü değerler olan merhamet ve umut temalarına vurgu yapmaktadır. Birbirlerini yiyen vahşi insan faaliyetlerini konu alıyor olmasına rağmen, Yol romanı medeniyetin yeniden imşası için insanoğlunun içinde yanmakta olan ışığı tek umut olarak ele almakta ve bu ışığın özünün karanlığı yok etmekte tek silah olduğunu vurgulamaktadır. İnsanoğluna özgü değerlerin yok olduğu izlenimi uyandıran olaylara rağmen, Mccarthy insan oğlunun insancıl özelliker aracılığıyla nasıl kurtarılacağını ele almaktadır. Bu çalışmanın amacı, merhamet ve umut temalarının gelecekteki yaşamın kaynağı olarak nasıl yansıtıldığını ve sunmak ve aynı zamanda bu temaları hala yok olmamış insani değerler olarak göstermektir. Bununla beraber, bu çalışma yazarın , insanlığın ve yaradılışın bile umut ve merhamet kavramları olmadan nasıl tehlike altında olabileceğiyle ilgili görüşlerini sunmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Merhamet, Umut, Kıyamet Sonrası, Yol, Işık

Read: 2,395

Download: 1,075