CORMAC MCCARTHY’NİN YOL ADLI ROMANINDAKİ MERHAMET VE UMUT TEMALARI

Author:

Year-Number: 2019- 75
Number of pages: 163-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cormac McCarthy’ nin Yol romanı kıyamet sonrası bir geleceği ve renk ve zamandan yoksun bir dünyayı resmetmektedir. McCarthy insanlığın anlamını yitirdiği şiddet dolu bir dünyayı kapsayan yıkıcı bir kehaneti sunmakta ve isimsiz bir felaketin hiçliğe sebep olduğunu ortaya koymaktadır. Yazar sadece gerçek değerlerin hayatta kalma şansı bulduğu çorak bir yer yaratmış ve yitirilen maddi unsurlara rağmen güçlü değerler olan merhamet ve umut temalarına vurgu yapmaktadır. Birbirlerini yiyen vahşi insan faaliyetlerini konu alıyor olmasına rağmen, Yol romanı medeniyetin yeniden imşası için insanoğlunun içinde yanmakta olan ışığı tek umut olarak ele almakta ve bu ışığın özünün karanlığı yok etmekte tek silah olduğunu vurgulamaktadır. İnsanoğluna özgü değerlerin yok olduğu izlenimi uyandıran olaylara rağmen, Mccarthy insan oğlunun insancıl özelliker aracılığıyla nasıl kurtarılacağını ele almaktadır. Bu çalışmanın amacı, merhamet ve umut temalarının gelecekteki yaşamın kaynağı olarak nasıl yansıtıldığını ve sunmak ve aynı zamanda bu temaları hala yok olmamış insani değerler olarak göstermektir. Bununla beraber, bu çalışma yazarın , insanlığın ve yaradılışın bile umut ve merhamet kavramları olmadan nasıl tehlike altında olabileceğiyle ilgili görüşlerini sunmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Cormac McCarthy’s The Road frames post-apocalyptic future and a world without color and time. McCarthy gives us a devastating prophecy that covers a violent world where humanity has lost its meaning and a nameless catastrophe has achieved to create nothingness. He creates a wasteland where only real values have the chance to survive and despite the materialistic elements that have gone, he stresses powerful values- mercy and hope. The Road, though depicts the brutal activities of people even eating each other, emphasizes the burning light inside human being as the only hope for the reconstruction of civilization, and the essence of human light is considered the only weapon to destroy darkness. Despite the tragic events, raising the awareness that the survival of values peculiar to human being have disappeared, Mccarthy handles how humanity may be saved via humanitarian features. The aim of this study is to present how mercy and hope are given as the source of future life and at the same time to display these themes as the humanistic values which have not disappeared yet. Additionally, the study aims to present the author’s views regarding how life and even the existence of humanity may be under a serious threat without hope and mercy.

Keywords