EKONOMİK KATMA DEĞER YÖNTEMİ İLE ŞİRKET DEĞERİ BELİRLEME

Author :  

Year-Number: 2019- 74
Language : null
Konu : Muhasebe - Finans
Number of pages: 441-454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son zamanlarda sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ile işletmelerin halka arz edilme eğilimlerinin gittikçe yükselmesi, işletme birleşmeleri ve satın almaları ile franchising işlemlerinde yaşanan artışlar gibi nedenler menfaat sahiplerini işletmelerin değerini doğru bir şekilde hesaplama arayışına yöneltmiştir. Bugün, bir işletmenin gerçek değerinin hem satın alacak hem de satacak kişi veya kurumlar açısından ne kadar olduğunun tespit edilmesi muhasebe-finansman alanının en önemli problemlerinden birisi haline gelmiştir. Bir taraftan satın alma işlemini yapacak kişi veya kurumlar, mümkün olan en düşük fiyattan işletmeyi satın almak isterken, diğer taraftan satışı yapacak kişi ve kurumlar ise bu rakamın mümkün olan en yüksek fiyat olmasını istemektedirler. Dolayısıyla her iki taraf için de kabul edilebilir optimal satın alma/satış fiyatının bulunması önem arz etmektedir. Bu gibi sebeplerle son yıllarda işletme değerini belirlemeye ve değeri artırmaya yönelik benimsenen yaklaşımlar –muhasebe temelli, piyasa temelli veya gelir temelli- altında birçok yöntem geliştirilmiştir. Sermaye piyasalarında işlem gören işletme sayılarının artması ile beraber değer tespitinde klasik yaklaşımlar yerine daha sağlıklı sonuçlar veren gelir temelli yaklaşım tercih edilmektedir. Gelir temelli yaklaşımlar altında geliştirilen yöntemlerin en önemlilerinden birisi de, işletme değerini belirlemede, işletmelerin ekonomik karlılığını temel alan Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) yöntemidir. Ancak alan yazın incelendiğinde uygulamalar için genellikle halka açık işletmelerin tercih edildiği gözlemlenmektedir. Halka açık olmayan işletmelerde ise değerin nasıl hesaplandığı konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmada halka açık olmayan bir konaklama işletmesinin değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada, Alanya’da faaliyet gösteren bir konaklama işletmesi örnek olarak alınmış ve ekonomik katma değer yöntemi kullanılarak işletmenin satış değeri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

With the latest developments in capital markets, the gradual rise in the tendencies of enterprises to public offering and reasons like business combinations and purchasing besides growth in franchising operations canalized stake holders to seeking correct calculation of firm value. Today determination of how much the actual value of the enterprise is has become one of the most important problems of the accounting-finance field from the perspectives of the buyer and the seller person or institution. On one hand while the person or the institution to do the purchasing transaction wishes to buy the enterprise at the potential lowest price, on the other hand the person or institution to close the sale wants this price to be the potential highest one. Accordingly, finding out the allowable optimal purchase/sale price becomes more of an issue for both parties. Due to such reasons, in recent years, many methods have been developed under the adopted approaches towards appraisal of business and value increase - accounting-based, market-based and income-based -. With an increase in the number of operand enterprises in capital market, income-based approach giving healthier results is preferred rather than classical approach in valuation. One of the most significant of the methods developed under income-based approaches is Economic Value Added – EVA method based on economic profitability of the enterprises in appraisal of business. However, when the literature is reviewed, public held enterprises are seen to be generally preferred for practices. On the other hand, no sufficient study has been found on how the value is calculated in non-public enterprises. Therefore, in the current study, it is aimed to determine the value of a non-public accommodation establishment. Within this scope, in the study an accommodation establishment operating in Alanya is taken as a sample and the disposal value of the enterprise is determined using economic value-added method.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics