PEYAMİ SAFA'NIN AŞK VE ÖLÜM PERİSİ YA DA FEMME FATALE SELMA VE GÖLGESİ

Author:

Number of pages: 189-202
Year-Number: 2019- 75

Abstract

İnsan, dünyanın yaşam kaynağı olan ve kusursuz olmasının yanında kötü şeyleri de meydana getiren güneş gibidir. İnsanın bu benzerliği gün gibi görünür niteliklerinin yanında onun meçhul ve kestirilemez yanlarını da ortaya koyar. Bu bağlamda insanın iç dünyasında iyi ya da kötü nelerin barındığı tam olarak bilinemez ancak davranışların bencillik, kötü ruhlu olma ve acıma olmak üzere üç temele dayandığı söylenebilir. İnsana, sözü edilen bu esaslara dayanmaksızın etki edebilecek başka bir güç düşünülemez. Kendini iyi bir birey olarak görme eğilimindeki insana bir bütün olarak bakıldığında onun gerçekte daha az iyi olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte her insanın iç dünyasında öfkesini açığa çıkarmak için fırsat kollayan, başkalarına acı yaşatma isteği duyan, önüne çıkanı kim ve ne olursa olsun tereddüt etmeden öldürebilecek vahşi bir hayvanı barındırabildiği de bir hakikattir. İnsanın bu yönünü evcilleştirmesi veya denetim altında tutabilmesi için yapması gereken yükümlülükler vardır. “İnsan tabiatının radikal kötülüğü” olarak tanımlanabilen bu durumu düzeltme arayışı, kimi zaman aksi yönde gelişmelere yol açabilmektedir. Bu arayış, varoluşun daimi kederiyle acıları giderek artan yaşama isteğinin keder kısmını, başkalarına acı vererek hafifletme arayışıdır. Bu durumda insan, benliğindeki zulmü ve kötülüğü daha fazla artırır. En muhrik bir duygu olan aşk için güven ve teslimiyet gerekir. Aşk, sırlarını kendisine koşulsuz şekilde bağlananlara açar. Bencillik, korku, aç gözlülük gibi hasletler ise aşkı değersizleştirmektedir. Şehvani arzuların her hali, bu dünyaya ait türlü cazibelerin etkisinde kalma harmonik davranışın inkişafına engeldir. Bu bağlamda; Selma ve Gölgesi romanı, insan davranışlarının karmaşık yapısını ortaya koyan ve okuyucusuna iyi-kötü gibi tezat kavramları derinlemesine düşündüren edebî-felsefî derinliği olan bir eserdir.

Keywords

Abstract

Man can be compared to the sun, which is the source of life of the world, and it is the perfect and perfect thing. It is not known exactly what is good or bad in the inner world of human beings, but it can be said that behaviors are based on three principles: selfishness, bad spirits and pity. One cannot speak of a force that can be effective without relying on these foundations. Considering the whole person who tends to see himself as a good individual, he may be considered to be actually less good. However, it is a fact that every human being has the opportunity to expose his anger in his inner world, he wants to hurt others and he can harbor a wild animal that will kill his way without blinking. There are obligations that human beings must do in order to domesticate or control this aspect. Seeking to correct this situation, which can be described as ere radical evil of human nature, may sometimes lead to adversities. This quest is the search for the grief of the desire to live with the perpetual grief of existence, and the search for the pain relief of others. In this case, man increases the cruelty and evil more in his self. For the love that has the most burning feeling, trust and surrender must be. Love opens its secrets to those who connect to it unconditionally. Lovers such as selfishness, fear and greed also make love cheaper. Every state of sovereign desires, the influence of this world's charms is an obstacle to the development of harmonic behavior. In this context; Selma and her shadow novel is a work with a literary-philosophical depth which reflects the complex structure of human behavior and reflects on the concepts that contrast the reader with good and bad.

Keywords