SAĞLIKLI YAŞAMDA DOĞAL BİR WELLNESS TRENDİ: ORMAN BANYOSU
A NATURAL WELLNESS TREND FOR HEALTHY LIFE: FOREST BATHING

Author : Mehmet Han ERGÜVEN
Number of pages : 65-73

Abstract

Sağlıklı yaşayarak sağlıklı yaşlanmak, günümüzde bir yaşam tarzı haline dönüşmektedir. Sağlığın devamlılığını sağlamak için hem bireyler hem de devletler, farklı arayışlar içine girmektedir. Japonların sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak kabul edilen Shinrin Yoku (Orman Banyosu) dünyanın diğer bölgelerine de hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2016 yılının wellness trendleri arasında sayılan „Orman Banyosu”nun doğuşunu ve gelişim sürecini araştırmak, bir turistik ürün çeşidi olarak halihazırdaki durumunu ortaya koymak ve Türkiye için, özellikle ormanlık alanlardaki uygulanabilirliği üzerine öneriler getirerek ülkenin kırsal kesimlerinin kalkınmasına destek olmaktır. Keşifsel bir özellik taşıyan ve nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada veriler, doküman analiz tekniği ile ilgili kurumların internet sayfaları taranarak elde edilmiştir. Derlenen bilgiler hâlihazırdaki ikincil kaynaklarla desteklenmiştir. Araştırma sürecinde Shinrin Yoku’nun sadece bir sağlıklı yaşam trendi olmadığı, aynı zamanda doğanın bir parçası olan insanın doğayla tekrar uzlaşmasına bir araç olduğu görülmekle birlikte insanın doğaya olan özlemini „gidermenin“ amaçlandığı da anlaşılmıştır. Türkiye’de, özellikle Karadeniz kıyısındaki kırsal kesimlerde benzer bir uygulamanın sunulabileceği düşünülmektedir. Turizmin bölgeler arası dengeli kalkınmaya olumlu katkısı bağlamında orman banyosu birçok kırsal destinasyon için sürdürülebilir bir turizm ürün çeşidine dönüştürülebilir. Bu konsept sadece orman banyosu ile sınırlı kalırsa çok cılız olacağından; konseptin beslenme, sauna, aroma terapi gibi diğer hizmetlerle tamamlanabileceği de önerilmektedir.

Keywords

Sağlıklı Yaşam, Wellness, Shinrin Yoku, Orman Banyosu

Read: 2,198

Download: 1,071