E. M. CİORAN’DA ÖLÜM VE İNTİHAR
DEATH AND SUICIDE IN E. M. CIORAN

Author : Samet ZENGİNOĞLU
Number of pages : 427-434

Abstract

Eserlerinin büyük bir kısmını Fransızca kaleme alan Rumen düşünür Emil Michel Cioran (1911–1995), 20. yüzyıl düşünürleri arasında birçok konuda dikkat çekici ve özgün perspektiflere/görüşlere sahip bir isimdir. Kitaplarının büyük bir bölümünün Türkçe’ye aktarılmış olması ile sessiz, fakat ciddi bir okuyucu/takipçi kitlesine sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Cioran’ın kaleme aldığı hususlara bakıldığı zaman, Tanrı ile olan ilişkiden düşün dünyasına, nihilizm tartışmalarından tarih ve ütopyaya, müziğe olan tutkusundan “doğmuş olma sakıncası”na ve nihayetinde ölüm ve intihara değin birçok bağlama ulaşabilmek mümkündür. İşte bu çalışma da, Cioran’ın perspektifinden -mümkün olduğu ölçüde ve eksik ve kusurları ile- “ölüm” ve “intihar” düşüncesine odaklanmak amacını taşımaktadır. Ancak Cioran’da özellikle ölüm düşüncesine değinmeden evvel, O’na göre doğmuş olmanın dayanılmaz ve hatta tahammül edilemez boyutunu ifade etmek gerekmektedir. Her ne kadar ölüm ve felsefe arasında tarihsel geçmişten bugüne derin ve çeşitli bağlar söz konusu olsa da, çalışma bu konunun farkında olarak, karşılaştırmalı bir bakış açısı sunmaktan ziyade, Cioran’ın özgün görüşlerine yer vermektedir. Cioran’a göre, modern dünya, insanlara ölümü unutturmuştur. Oysa ölüm düşüncesi hiç de akıldan çıkarılması mümkün olmayan bir şeydir. Zira Cioran bu düşünceyi aklından hiç çıkar(a)mamıştır. Bununla birlikte, şüphesiz, Cioran’ın “yaşamı bir kâbus olmaktan çıkaracağı” düşüncesinden hareketle “intihar”a yönelik düşünce ve söylemleri de bu bağlamda dikkat çekmektedir. Çalışma, ifade edilen amaç kapsamında bu hususları Cioran’ın söylemleri üzerinden analiz etme gayreti içerisinde olmuştur.

Keywords

Cioran, Ölüm, İntihar

Read: 1,750

Download: 641