MEKTEB MÜZESİ (RESİMLİ DÜNYA) DERGİSİNİN İLAN, REKLAM VE GÖRSELLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞINA BAKIŞLAR
A GLANCE AT THE VOCABULARIES OF ADVERTISING AND VISUALS IN MEKTEB MUZESI (RESIMLI DUNYA) JOURNAL

Author : Hasan ÖZER -- Gülşah UZAN
Number of pages : 171-188

Abstract

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı basın hayatındaki verimlilik ve hareketlilik artmıştır. Art arda gazete ve dergiler yayımlanmaya başlamıştır. Bu durum basın, yayın, reklamcılıkta Batı’nın gerisinde kalmış Osmanlı’nın bu alanlarda gelişmesini hızlandırmıştır. Osmanlı Döneminde ilk dergi yayını XIX. Yüzyılın ikinci yarısında iki dilli olarak başlamıştır. II. Meşrutiyet Dönemi çıkan bu dergilerden biri de Mekteb Müzesi (Resimli Dünya) dergisidir. Kimi araştırmacılara göre içeriği ve yazarları sebebiyle kadın dergisi kimilerine göre ise çocuk dergisi olan Mekteb Müzesi, her yönüyle dolu dolu içeriğe sahip bir dergidir. Osmanlı matbuat hayatının önemli bir kilometre taşı durumunda olan Mekteb Müzesi dergisinin pek çok farklı yönleri ile ele alınıp tanınmasında yarar vardır. Mekteb Müzesi’nin yayımlandığı dönemde isminden ötürü çocuk dergisi zannedildiğini derginin yayımcısı Ahmet Edib Bey de dergideki yazılarında ifade etmektedir. 12 sayı yayımlanabilmiş dergide yer alan reklam, ilân ve görsellerin metinlerinde günümüz dergileri gibi kısa, vurgulayıcı, etkileyici ifadeler yerine uzun cümlelere ve çokca Farsça, Arapça tamlamalara yer verilmiştir. Bu çalışmada öncelikle Osmanlı’da basın hayatı, ilk reklamcılık faaliyetleri tanıtılacak ve Mekteb Müzesi (Resimli Dünya) dergisi hakında kısaca bilgi verilecek, Dergi’nin yayımlanmış 12 sayısında yer alan ilan, reklam ve görsellerindeki metinler incelenecek, indeks oluşturulacak ve bu dönemde kullanılan söz varlığı sayısal verilerle gösterilecektir. Bu veriler dergi içindeki metinlerden örneklerle desteklenecektir.

Keywords

Mekteb Müzesi, Resimli Dünya, Reklam, Söz Varlığı, Osmanlı’da Kadın Mecmuaları

Read: 2,114

Download: 761