AB'NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNDE RUSYA'NIN YERİ

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 80
Number of pages: 525-538
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Enerji kaynaklarını insanoğlu için tarih boyunca hep önemli bir yer tutmuştur. AB için 'Enerji Güvenliği' konusu çok önemli bir yer arz etmektedir, zira Avrupa bölgesi sanayileşmiş bir bölge olmasına rağmen kendi kaynakları bu sanayileşmeye yetecek kadar enerji sağlayamamaktadır. Avrupa Birliği tarafından Enerji Güvenliği için her zaman hassas politikalar uygulanmıştır. Günümüzde enerji güvenliği ile ilgili çalışmaların büyük bir kısmı petrole, ikinci olarak da doğal gaza odaklanmıştır. 21. yüzyılın hiç şüphesiz en büyük yatırımlardan biri de güneş enerjisine yapılan yatırımlardır. Enerji güvenliği 2000'li yıllardan itibaren AB için önemli bir politika alanı haline gelmiştir. AB daha önce de belirttiğim üzere daha çok enerji ithal eden ülkelerden oluşmaktadır. Avrupa kendi sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar enerji üretemediği için enerjinin büyük bir kısmını ithal etmek zorundadır. Rusya’nın bu durumda Avrupa için büyük bir Enerji Güvenliği demektir, çünkü AB doğal gazın büyük bir kısmını Rusya’dan almaktadır. AB sanayisi gelişmiş bir ülke olmasına rağmen kendi içerisindeki enerji kaynaklarının yetersiz olması sebebiyle enerjide dışa bağımlı bir ülke pozisyonundadır. Rusya AB'nin yaklaşık 30 yıldır enerjisini güvenle ithal ettiği bir bölge olmuştur. AB için Enerji Güvenliği en önemlisi olsa da Rusya için aynısı söylenemez. Rusya kendisini Soğuk Savaştan sonra uluslararası arenada kendisini güçlü göstermek için doğal gazı en iyi bir şekilde kullanmaktadır. Bu da AB’yi zorunlu olarak alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmekte, enerji kaynaklarını çeşitlenderimesine yol açmaktadır.

Keywords

Abstract

Energy sources have always been an important place for human beings throughout history. The 'Energy Security' entity has a very important place for the EU, as the European region is an industrialized region, but its resources cannot provide enough energy for this industrialization. The European Union has always implemented sensitive policies for Energy Security. Today, most studies on energy security are focused first on oil and secondly on natural gas. One of the biggest investments of the 21st century is definitely investments in solar energy. Energy security has become an important policy area for the EU since the 2000s. As I mentioned earlier, the EU is made up of countries that import more energy. Since Europe cannot produce enough energy to meet the needs of its industry, it must import most of its energy. In this case, Russia is a major energy supplier to Europe because the EU receives most of its natural gas from Russia. Although the EU industry is highly developed, it is dependent on energy from abroad due to insufficient energy resources. Russia has been a region where the EU has safely imported its energy for almost 30 years. Even though ‘Energy Security’ is the most important thing for the EU, the same cannot be said for Russia. After the Cold War, Russia uses natural gas in the best possible way to make itself strong in the international arena. That is why the EU is looking for alternative energy sources and a variety of energy sources.

Keywords