AB'NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNDE RUSYA'NIN YERİ
THE PLACE OF RUSSIA IN ENERGY SECURITY OF THE EU

Author : Muaz KAZAZI
Number of pages : 525-538

Abstract

Enerji kaynaklarını insanoğlu için tarih boyunca hep önemli bir yer tutmuştur. AB için 'Enerji Güvenliği' konusu çok önemli bir yer arz etmektedir, zira Avrupa bölgesi sanayileşmiş bir bölge olmasına rağmen kendi kaynakları bu sanayileşmeye yetecek kadar enerji sağlayamamaktadır. Avrupa Birliği tarafından Enerji Güvenliği için her zaman hassas politikalar uygulanmıştır. Günümüzde enerji güvenliği ile ilgili çalışmaların büyük bir kısmı petrole, ikinci olarak da doğal gaza odaklanmıştır. 21. yüzyılın hiç şüphesiz en büyük yatırımlardan biri de güneş enerjisine yapılan yatırımlardır. Enerji güvenliği 2000'li yıllardan itibaren AB için önemli bir politika alanı haline gelmiştir. AB daha önce de belirttiğim üzere daha çok enerji ithal eden ülkelerden oluşmaktadır. Avrupa kendi sanayisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar enerji üretemediği için enerjinin büyük bir kısmını ithal etmek zorundadır. Rusya’nın bu durumda Avrupa için büyük bir Enerji Güvenliği demektir, çünkü AB doğal gazın büyük bir kısmını Rusya’dan almaktadır. AB sanayisi gelişmiş bir ülke olmasına rağmen kendi içerisindeki enerji kaynaklarının yetersiz olması sebebiyle enerjide dışa bağımlı bir ülke pozisyonundadır. Rusya AB'nin yaklaşık 30 yıldır enerjisini güvenle ithal ettiği bir bölge olmuştur. AB için Enerji Güvenliği en önemlisi olsa da Rusya için aynısı söylenemez. Rusya kendisini Soğuk Savaştan sonra uluslararası arenada kendisini güçlü göstermek için doğal gazı en iyi bir şekilde kullanmaktadır. Bu da AB’yi zorunlu olarak alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmekte, enerji kaynaklarını çeşitlenderimesine yol açmaktadır.

Keywords

AB, Rusya, Güvenli Enerji, Uluslararası İlişkiler,Kutuplaşma

Read:511

Download: 174

Atıf Bulunamadı