İNGİLİZ GAZETELERİNE GÖRE ALİ ŞÜKRÜ BEY CİNAYETİ
THE ALİ ŞÜKRÜ BEY MURDER ON BRITISH NEWSPAPERS

Author : Uğur ÜÇÜNCÜ
Number of pages : 337-348

Abstract

Ali Şükrü Bey, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ve Türk Mili Mücadele yıllarında önemli şahsiyetlerden birisidir. Trabzon Milletvekili olarak iştirak ettiği Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de muhalefetin liderlerinden biri olmuştur. Fakat bu görevini yürütürken Ankara’da öldürülmüştür. Onun öldürülmesi Türkiye’de büyük yankılara neden olmuştur. Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinin yansımaları yabancı ülkelerde de görülmüştür. Devrin en önemli küresel güçlerinden biri olan İngiltere’de de Ali Şükrü Bey cinayeti takip edilmiştir. İngiliz gazeteleri süreci farklı haber ve yorumlarıyla İngiliz kamuoyuna aktarmıştır. İngiliz gazetelerinin bu ilgisinin değişik amilleri vardı. Bu çalışmada İngiliz gazetelerinden The Northern Whig and Belfast Post, Northern Daily Mail, The Yorkshire Post, The Cıtizen, Aberden Press and Journal, Western Daily Press, The Evening News, The Aberden Daily Journal, The Western Morning News and Mercury, The Derry Journal, Derby Daily Telegraph, Sheffield Independent, The Scotsman, Western Daily Press, The Evening News ve The Echo’ya göre Ali Şükrü Bey cinayetinin İngiliz kamuoyundaki etkileri incelenmiştir. Çalışmada üstelik cinayetin devrin gazeteleri, resmi tutanakları ve hatıraları gibi Türk kaynaklarındaki yansımaları da verilmiştir. Böylece sürecin, Türkiye ve İngiltere’deki etkilerinin karşılaştırılabilmesi sağlanmıştır. Bu da bugün halen tartışılan Ali Şükrü Bey cinayetinin daha iyi anlaşılmasına katkı yapmıştır.

Keywords

Ali Şükrü Bey, Osman Ağa, Trabzon, İngiltere, Gazete

Read: 1,984

Download: 772