TÜRKİYE’ DE ÜCRETLİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 261-270
Year-Number: 2019-Number: 76

Abstract

Türkiye’ de bulunan ücretliler ve asgari ücretliler üzerindeki vergi yüklerinin incelenmesi ile birlikte, bu inceleme sırasında da dünya ülkeleri ile ara ara karşılaştırmalar yapılmıştır. Ücret ve asgari ücretlilerin üzerinde yaratılan vergi yüklerinin, hayatlarını etkileyen bölümleri ele alınarak, asgari ücretin adaletsiz dağılımı, (evli, çocuklu, çocuksuz) ele alınmıştır. Bu adaletsiz dağılım üzerinde oluşturulabilecek çözüm önerileri sunulmuştur. Türkiye’ de asgari ücretlilerin, sadece çalışan üzerinden değerlendirilmesi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler üzerinden hesaplanamaması, bir de buna rağmen vergi yükünün yüklenmesi, ne kadar zor şartlarda ve açlık sınırına yakın bir hayat yaşamak zorunda kalmışlardır.Bunlar göz önünde bulundurularak, çözümsel süreçler değerlendirilmeli, asgari ücretin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına göre hesaplanmasının yanı sıra vergi yükünün hafifletilmesi önerisini dikkate almak gerekmektedir. Vergi dışı bırakılması fikrini oldukça akla yatkın gelmektedir. Bunun nedeni olarak ise, maaşa uygulanan kesintiler, aynı zamanda zorunlu ihtiyaçların temini sırasında gerçekleşmektedir. Hem zorunlu ihtiyaçlardan hem de maaştan kesilen vergi devlete büyük bir gelir kaynağı sağlarken, asgari ücret çalışanını oldukça zor durumda bırakmaktadır. Hiç vergisiz bir durum söz konusu değildir, ancak burada her iki yöntemden birisinin seçilmesi gerektiğine, bu yapılan seçimin yasallaştırarak asgari ücret karşılığında çalışan çok büyük bir oranın yaşam kalitesini arttırmasına ve daha mutlu bir gelecek oluşmasına sebep olacaktır.

Keywords

Abstract

Although Turkey by examining the tax burden on wage and minimum wage, this study was conducted during occasional comparisons with the countries of the world. The unfair distribution of the minimum wage (married, with children and without children) is dealt with by considering the parts of tax burdens created over wages and minimum wage earners, which affect their lives. The solution proposals that can be created on this unfair distribution are presented. Turkey's minimum wage earners, evaluation out only employees, dependents are not calculated based on the person that he is responsible, is also installing the despite the tax burden, how long they have to live a close life difficult conditions and starvation line. In view of these, the solution processes should be evaluated and the proposal to mitigate the tax burden should be taken into account in addition to calculating the minimum wage according to the number of dependents. The idea of ??tax exclusion is quite plausible. The reason for this is that the deductions applied to the salary also occur during the procurement of compulsory needs. While the tax cut from both compulsory and salary benefits provides a great source of income to the state, the minimum wage employee is in a very difficult situation. There is no tax-free situation, but one of the two methods should be chosen, this will result in the legalization of a large proportion of people working for the minimum wage, improving the quality of life and creating a happier future.

Keywords