DENKLEŞTİRME ÖBEĞİ
ACUALİZATION PHRASE

Author : H.İbrahim DELİCE - -
Number of pages : 1-2

Abstract

Türkçe sözdiziminde onca çalışmaya rağmen -maalesef- henüz adı konmamış sözdizimsel yapılara rastlanmaktadır. Omuz omuza, yan yana, el ele vb. yapıların işlevlerine göre bir öbek adı bulunmamaktadır. Bu çalışmada bu tür yapılara ‘denkleştirme öbeği’ terimi teklif edilecektir.<

Keywords

Sözdizimi, sözcük öbeği, denkleştirme, kelime grubu, denkleştirme öbeği

Read: 603

Download: 164