YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN KENDİLERİNE YÖNELİK ÖZ DENETİM GÖRÜŞLERİ
SELF-CONTROL OPINIONS OF INSTRUCTORS WORKING AT THE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES

Author : Yeşim ÇİZMECİ ÖZÇELİK -Salih Paşa MEMİŞOĞLU
Number of pages : 29-40

Abstract

Bu çalışmada yabancı diller yüksek okulunda çalışan öğretim görevlilerinin kendilerine yönelik öz denetim görüşleri sorularak kendine dair öz denetim görüşlerinin saptanması amaçlanmaktadır. Çalışma 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda çalışan 20 öğretim görevlisinin görüşlerine dayanan nitel bir çalışmadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Öğretim görevlilerine “Hayatınızda üstesinden gelmekte zorlandığınız durumlar – olaylar karşınıza çıktığında ne yaparsınız?” sorusu yöneltildiğinde, en fazla “Yeni bir çözüm yolu ararım (f=16)”; “Normal işleyişinize müdahale eden herhangi bir durumda (örn. Anksiyete, ağrı, vb.), bunun üstesinden gelme yöntemleriniz nelerdir?” sorusu yöneltildiğinde, “Profesyonel yardım alırım (f=10)”; “Yeni bir alışkanlık edinme aşamasındayken (örn. Spora başlamak, yeni bir dil öğrenmek, diyete başlamak vb) baştan çıkarıcı uyaranlara (çeldirici – keyif verici aktiviteler) karşı neler yaparsınız?” sorusu yöneltildiğinde, “Alışkanlığın önemine göre değişir (f=9)”; “Stresli ve üzgün bir ruh haline sahip olduğunuzda neler yaparsınız?” sorusu yöneltildiğinde, “Uyurum (f=6)”; “Keyifli bir etkinlik sırasında stres verici bir durum sizi nasıl etkiler? Stresin üstesinden gelip yaptığınız işin tam olarak tadını çıkarabilir misiniz yoksa stres keyif almanız etkiler mi?” sorusu yöneltildiğinde, “Olumsuz etkilenirim, etkinliğe tam olarak odaklanamam (f=10)”; “Bir şeyi çok istediğimde….” ifadesini kendi sergileyecekleri davranış çerçevesinde anlamlı bir cümle olacak şekilde tamamlamaları istendiğinde, “Elimden geleni yaparım (f=13)”; “Beklenmedik bir durumla karşılaştığımda….” ifadesini kendi sergileyecekleri davranış çerçevesinde anlamlı bir cümle olacak şekilde tamamlamaları istendiğinde, “Çözüm yolları ararım (f=9)”; “Bir hedefe odaklanmışken benim için baştan çıkarıcı bir uyaranla karşılaştığımda….” ifadesini kendi sergileyecekleri davranış çerçevesinde anlamlı bir cümle olacak şekilde tamamlamaları istendiğinde, “Etkilenmem (f=5)” ifadeleri ile karşılaşılmıştır. Bulgular öğretim görevlilerinin ağırlıklı olarak öz denetimli hareket ettiklerini ve azınlıkta sayıdaki kişinin çeşitli durumlar karşısında öz denetimi düşük davranışlar sergileyebileceğini göstermektedir.

Keywords

Öz Denetim, Öğretim Görevlisi, İrade, Kendini Değerlendirme, Üniversite

Read: 1,711

Download: 599