AZERBAYCAN’IN TARIM SÜBVANSIYON POLİTİKASININ ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : null
Number of pages: 545-562
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Azerbaycan'da tarım GSYİH'nın 5.5% oluşturmaktadır ancak ülkenin iş gücünün % 39 tarımda istihdam ediliyor ve bu sektör yoksulluk, köyden kente göç ve ulusal gıda güvensizliği azaltmak için önemlidir. Petrol sektörünün gelişmesi nedeniyle son on yılda etkileyici ekonomik büyüme sonucunda, Azerbaycan'da yoksulluk oranları 2002 yılındakı 46 faizden 2012 yılında 6 faize gerilemiştir. Ortalama kalori alımı 1990'larda başlangıçta azalmış, ama son yıllar önemli bir iyileşme yaptış ve şimdi nüfusun sadece 5 % yetersiz beslenen olduğu tahmin edilmektedir. Hükümet şimdi ekonomiyi çeşitlendirmek ve gıda güvenliği sağlamak için, tarım da dahil olmak üzere, petrol dışı sektörlere öncelik veriyor. Bilindiği gibi gıda güvenliği o zaman mevcuttur ki, tüm insanlar, her zaman, aktif ve sağlıklı bir yaşam için kendi beslenme ihtiyaçlarını ve gıda tercihlerini karşılayan yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik erişim olmasıdır. Biz Gida ve Tarım Örgütü (FAO) bu yaklaşımı de görebileceğiniz gibi, ülkenin gıda güvenliği sadece yerel gıda üretimini artırmak anlamına gelmez. Buradaki ana fikir tüm nüfusu sağlığı ve güvenliği için asgari standartları karşılayan gıda erişmek imkan?n?n olmasıdır. Azerbaycan Hükümeti ise gıda güvenliği için gıda kendi kendine yeterlilik elde etmek için yerli üretimi artırmak istiyor. Bu nedenle Hükümet bitkisel ve tohum üretimi, gübre, tarım makineleri vb alanlara sübvansiyonlar veriyor. Burada amaç da temel gida ürünlerine talepi 100 faiz yerli üretim tarafından karşılmaktır. Bu makalede Azerbaycan'kı tarımsal sübvansiyonlarla ilgili uyğulanan politika ileri analiz edilir ve öneriler veriliyor.<

Keywords

Abstract

Agriculture only accounts for 5.5% of GDP but is important to reducing poverty, rural-urban migration and national food insecurity as 39 % of the country labour force is employed in agriculture. As a result of impressive economic growth in the previous decade due to the development of the oil sector, poverty rates declined from 46% in 2002 to 6% in 2012. The average calorie intake decreased initially in the 1990s, but has made significant recovery and now only 5% of the population is estimated to be undernourished. Government is now giving priority to non-oil sectors, including agriculture, to

Keywords


 • 1. “Azerbaijan 2020: Look into the future” Concept Of Development”. Baku 2013.http://www.president.az/files/future_en.pdf

 • 3. "Food securty Programme of Azerbaijan Republic». Baku 2 March 2001. http://www.eqanun.az/print.php?internal=view&target=1&docid=4467&doctype=0

 • 5. State Statistical Committee of Azerbaijan Republic. İndipendent Azerbaijan - 20 years (statistical book). Baku 2011.

 • 6. Azerbaijan Republic State Programme on Poverty Reduction and Sustainable Development for 2008-2015. Baku 2008. http://economy.gov.az/index.php/az/regions/state-programs/29-regions/stateprograms/poverty-reduction/249-state-programme-on-poverty-reduction

 • 7. “The State Program on reliable food provision in the Republic of Azerbaijan in 2008- 2015” Baku 2008. http://www.economy.gov.az/index.php/en/regions/stateprograms/30-regions/state-programs/%C9%99halinin-%C9%99rzaqm%C9%99hsullar%C4%B1-il%C9%99-etibarl%C4%B1t%C9%99minat%C4%B1na-dair-dp-2008-2015/255-dp-with-a-reliable-supply-offood

 • 8. “State Program on Socio-Economic Development of Regions of the Republic of Azerbaijan for 2009-2013 years”, Baku 2009. http://economy.gov.az/index.php/en/regions/state-programs

 • 9. The Law of the Republic of Azerbaijan Grain. Baku, 16 June 2000.

 • 10. The Law of the Republic of Azerbaijan on Seed Production, Baku, 11 March 1997.

 • 12. Closing speech by Ilham Aliyev at the conference dedicated to the results of the fourth year of the “State Program on the socioeconomic development of districts of the Republic of Azerbaijan in 20092013”http://en.president.az/articles/7340

 • 13. Recommendations to ensure that the Agricultural Subsidy Fund contributes to sustainable and equitable growth, revitalization of the rural areas and reduction of migration. Republic of Moldova. http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/eufaofsi4dm/docs/Moldova_Policy_Brief_April2013.pdf

                                                                                                    
 • Article Statistics