MACAR FADN UYGULAMASININ AZERBAYCAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ: SONUÇLAR VE BEKLENTİLERİ
APPLICATION OF THE HUNGARIAN FADN PRACTIS IN AZERBAIJAN: RESULTS AND PROSPECTS

Author : Ramil HÜSEYN - - Namig SHALBUZOV
Number of pages : 39-53

Abstract

Tarımın payı GSYİH'a % 5.2 olsada işgücünün % 38 tarımda istihdam edilmektedir ve bu sektör ülkede yoksulluğu, kırsal - kentsel göçü ve ulusal gıda güvensizliğini azaltmak için önemlidir. Petrol sektörünün gelişmesi nedeniyle, son on yılda yoksulluk oranları 2002 yılında % 46 seviyesine 2013 yılında % 5.2 düşmüştür. Hükümet şimdi ekonomini çeşitlendirmek, tarım da dahil olmak üzere , petrol dışı sektörlere öncelik veriyor. Şunun için de hükümet bitki ve tohum üretimine, gübreye sübvansiyon veriyor. Ama sübvansiyon politikasının etkisini değerlendirirmek için bu yönde herhangi bir araştırma yapılmamışdır. Şu anda tarım sektöründe uygulanan sübvansiyon politikasının sonuçlarının değerlendirilmesine ihtiyaç var. Azerbaycan da FDMS in kurulması bu sorunları ele almak ve ülkedeki tarımsal ürünlerin yüzde 90'ından fazlasını üreten küçük ve orta ölçekli çiftlikler düzeyinde bilgi toplamakla aynı zamanda bunun analizinin yapılmasınıdasağlayacaktır. Bu makalede FDMS kurulması süreci ve iyileştirme için öneriler ortaya konulmuştur.<

Keywords

Azerbaycan, Macaristan, Tarım, FDMS, FADN, Veriler

Read: 1,429

Download: 492