MACAR FADN UYGULAMASININ AZERBAYCAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ: SONUÇLAR VE BEKLENTİLERİ

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : null
Number of pages: 39-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarımın payı GSYİH'a % 5.2 olsada işgücünün % 38 tarımda istihdam edilmektedir ve bu sektör ülkede yoksulluğu, kırsal - kentsel göçü ve ulusal gıda güvensizliğini azaltmak için önemlidir. Petrol sektörünün gelişmesi nedeniyle, son on yılda yoksulluk oranları 2002 yılında % 46 seviyesine 2013 yılında % 5.2 düşmüştür. Hükümet şimdi ekonomini çeşitlendirmek, tarım da dahil olmak üzere , petrol dışı sektörlere öncelik veriyor. Şunun için de hükümet bitki ve tohum üretimine, gübreye sübvansiyon veriyor. Ama sübvansiyon politikasının etkisini değerlendirirmek için bu yönde herhangi bir araştırma yapılmamışdır. Şu anda tarım sektöründe uygulanan sübvansiyon politikasının sonuçlarının değerlendirilmesine ihtiyaç var. Azerbaycan da FDMS in kurulması bu sorunları ele almak ve ülkedeki tarımsal ürünlerin yüzde 90'ından fazlasını üreten küçük ve orta ölçekli çiftlikler düzeyinde bilgi toplamakla aynı zamanda bunun analizinin yapılmasınıdasağlayacaktır. Bu makalede FDMS kurulması süreci ve iyileştirme için öneriler ortaya konulmuştur.<

Keywords

Abstract

Agriculture only accounts for 5.2% of GDP but is important to reduce poverty, rural-urban migration and national food insecurity as 38 % of the country labour force is employed in agriculture. As a result of impressive economic growth in the previous decade due to the development of the oil sector, poverty rates declined from 46% in 2002 to 5.2% in 2013. Government is now giving priority to non-oil sectors, including agriculture, to

Keywords


 • Szilard Keszthelyi, Csaba Pesti. Results of Hungarian FADN Farms 2009. Budapest 2010.

 • Lerc Goraj, Dariusz Osuch, Renata Plonka. Standarts results of agricultural holdings in the year 2007. Warsaw 2008.

 • 2013 Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1616

 • Zvi Lernman and David Sedik. Rural transition in Azerbaijan. 2010.

                                                                                                    
 • Article Statistics