YOGA JOURNAL VE YOGA JOURNAL TÜRKİYE DERGİLERİ ÜZERİNE ÇEVİRİ SOSYOLOJİSİ ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME
A TRANSLATION SOCIOLOGY FOCUSED EVALUATION ON YOGA JOURNAL AND YOGA JOURNAL TÜRKİYE

Author : Naciye SAĞLAM - -
Number of pages : 155-170

Abstract

Emile Durkheim’ ın da belirttiği gibi her olgu sosyal bir olgudur; kavramlar ve kelimeler sosyal hayatın ürünü olarak karşımıza çıkarlar. George Orwell’in Hayvan Çiftliği kitabına atıfta bulunacak olursak , ‘tüm olgular sosyaldir ama çeviri ‘daha sosyal bir olgudur’ denilebilir. Metaforik anlamda düşünüldüğünde, yaşamımızın birçok etkinliğinin ‘çeviri’ eylemi üzerine kurulu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Düşüncelerimizi dile, yazıya çevirmek, içtiğimiz suyu, yediğimiz yemeği sindirip boşaltım sisteminde çevirmek, okuduğumuz kitabı düşüncelerimize, ağacı mobilyaya, zihin gücünü harekete çevirmek, vücudumuzu dönüştürmek, her biri ve daha fazlası, çeviri kapsamına girebilecek faaliyetlerdir. Bireyi ve toplumu ilgilendiren her dönüşümün içerisinde çeviriye dair bir şeyler bulmak olası ve doğaldır. Bu çalışma, hem bireysel, hem sosyal bir eylem türü olan, beden ve zihne yoğunlaşan Yoga ile ilgili Yoga Journal dergisi ve çevirisi Yoga Journal Türkiye üzerinden, çevirinin çok boyutlu yapısı doğrultusunda, çeviri sosyolojisi kavramları çerçevesinde bir bakış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede Yoga Journal dergisi ve Türkçe çevirisi Yoga Journal Türkiye, dergi editörü ve çevirmen ile yapılan anketler çerçevesinde değerlendirilmeye tabii tutulmuştur. Bourdieu’nün alan kavramının değişkenliğine vurgu yapılacak olursa, Yoga Journal Türkiye örneği ile alana giren kişilerin alanı sürekli bir yeniden oluşturmaya tabi tutarak alanı değiştirmeleri gösterilmeye çalışılmıştır. Alımlanan kültürle içine yaratılan kültür arasında bir aracı rolü üstlenen Yoga Journal Türkiye ekibi, yalnızca alımlanan kültürden etkilenmemiş, iç dinamikleriyle içine yaratılan kültürde de hareketlenmelere sebep olmuştur.

Keywords

Çeviri, Çeviri Sosyolojisi, Yoga Journal, Alan, Eyleyen, Eyleyici Ağ Kuramı

Read: 1,214

Download: 424