KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE POLİS MESLEK AHLAKI BÜTÜNLÜĞÜ: ADLİ POLİS MÜDÜRLÜĞÜ POLİS MENSUPLARININ ALGISI
POLICE INTEGRITY IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS: CRIMINAL INVESTIGATION DIRECTORATE POLICE OFFICERS’ PERCEPTIONS

Author : - -
Number of pages : 509-528

Abstract

Bu çalışmanın amacı KKTC’deki Adli Polis Müdürlüğü polis mensuplarının polis meslek ahlakı bütünlüğü algılarını keşfetmektir. Çalışmada KKTC Polis Örgütünden yazılı izin alınmıştır. Klockars ve arkadaşları tarafından geliştirilen “polis meslek ahlakı bütünlüğü (polis meslek etiği) algılama anketi”nin ikinci versiyonu, KKTC’ye uyarlandıktan sonra 2013 yılı Aralık ayında Adli Polis Müdürlüğünde görevli polis mensuplarına uygulanmıştır. Anket verileri SPSS-20 istatistik programına aktarılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, mod, yüzde gibi betimleyici analizler; sıralama, eşli örneklemler t-testi, ki-kare testi, spearman korelasyonu gibi ilişkisel ve fark analizleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; senaryolarda tasvir edilen alkollü meslektaş kazasını rapor etmeme, tutukluya vurma, tutukluya vuran meslektaşlarını durdurmama ve esnaftan bedava yiyecek, içecek kabulü; en az ciddi görülen, en hafif disiplin işlemini gerektirdiği düşünülen ve büyük olasılıkla sessizlik kodu tarafından üzerinin örtüleceğine inanılan polis uygunsuz davranış türleri olarak değerlendirilmektedirler. Diğer taraftan, senaryolarda tasvir edilen olay mahallinden çakı hırsızlığı, komisyonculuk ve yalan yere resmi rapor düzenleme; en çok ciddi görülen, bu davranışlarda bulunan polis mensuplarının meslekten çıkarılmasını gerektiren ve sessizlik kodu tarafından güçlü bir şekilde desteklenmeyeceğine inanılan polis uygunsuz davranış türleri olarak değerlendirilmektedirler. Katılımcılar, Müdürlüklerindeki disiplin işlemlerini; amirin, memurunu özel işlerinde kullanması davranışına karşı hafif; geri kalan davranışlara karşı adil olarak algılamaktadırlar. Çalışma, katılımcıların en az ciddi olarak değerlendirdikleri davranışlarda sessizlik kodunun daha fazla güçlü olduğunu, en çok ciddi olarak değerlendirdikleri davranışlarda ise sessizlik kodunun daha fazla zayıf olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca çalışma, Adli Polis Müdürlüğünde görevli polis mensuplarının yarıdan fazlasının, alkollü meslektaş kazasını rapor etmeme, tutukluya vurma ve çocuk istismarı zanlısını döven meslektaşlarını durdurmama davranışlarının, resmi kuralların ihlali olup olmadığından emin olmadıklarını ortaya koymaktadır.

Keywords

Polis Meslek Ahlakı Bütünlüğü, Polis Meslek Etiği, KKTC Polis Örgütü, Adli Polis Müdürlüğü, Anket

Read: 1,294

Download: 543