YÜZYILIN SON BÜYÜK İNGİLİZ YAZARI IAN MCEWAN’DAN HAMLET’ İN YENİ ROMANI FINDIK KABUĞU
A NEW HAMLET NOVEL FROM THE LAST GREATEST BRITISH AUTHOR IAN MCEWAN

Author : Serdar TAKVA
Number of pages : 179-186

Abstract

Edebiyat, sanat, felsefe, sinema tarihini en çok etkileyen eserlerden biri Shakespeare’in önemli tiyatro eseri Hamlet’tir. Hamlet; melankoli, intihar, ölüm gibi kavramların sorgulandığı, bireyin tarihten ve toplumsal kurallardan bağımsız olarak uyanışının ve yok oluş karşısında çaresizliğinin anlatıldığı başlangıç eserlerinden biri olarak önemlidir. Ayrıca Kabil ve Habil öyküsüne dayanan kardeş katli, anneye duyulan aşk ve nefret, babaya duyulan aşk, ihanet karşısında duyulan intikam hissi gibi edebiyatın temel konuları bu eserde tam karşılığını bulur. Yüz yıllar arası farklılıkla günümüzün büyük İngiliz yazarı Ian McEwan’ın yeni Hamlet’i Fındık Kabuğu romanında yaratması yazının inceleme konusudur. Ayrıca tarihten, mitolojiden, edebiyat ve sinema tarihinden çeşitli örneklerle McEwan’ın yarattığı son Hamlet, incelenmiştir. İncelemede özellikle Hamlet’in Peyami Safa, Oğuz Atay gibi Türk yazarları üzerindeki etkileri, dünya yazınından da örneklerle ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Sheakspeare’in ve Ian McEwan’ın metinlerindeki ortak noktalar belirlenerek, “Suç ve Yılan”, “Doğum” gibi başlıklar altında incelenmiştir. Ayrıca Sinema Uyarlamaları başlığı altında Hamlet’in yalnızca edebiyat değil başka sanat dalları üzerinde de etkili olduğu vurgusu üzerinde durulmuştur. Bu çalışma, farklı dönemlere ait olmalarına rağmen Hamlet ve Fındık Kabuğu adlı eserlerin ortak özelliklerine değinmekte ve ele aldıkları konuların benzer yönlerini incelemektedir. Bununla beraber, Hamlet’in sanatsal anlamda çok yönlü ve etkin bir eser olduğu kavramı gözler önüne serilmektedir.

Keywords

Hamlet, Ian McEwan, İngiliz Romanı, Hamlet’in Evrenselliği

Read: 1,197

Download: 372