SAM SHEPARD’IN VAHŞİ BATI’SINDA MODERN İNSANIN ÇELİŞKİLERİ
THE CONTRADICTIONS OF MODERN MAN IN SAM SHEPARD’S TRUE WEST

Author : Ömer Aytaç AYKAÇ
Number of pages : 211-222

Abstract

20’inci yüzyıl Amerikan Edebiyatı, dönemin ruhunu çok derinlikli bir şekilde veren ve Amerikan Rüyası diye dünyaya satılan yaldızlı imajın aslında bir kâbus olduğunu anlatan yazarların çokça yazdığı bir dönemdir. Bu dönemde sadece roman değil, tiyatro da dönemin ruhunu anlatmada en önemli türlerden birisi haline gelmiştir. Miller, Odets gibi muhalif yazarların sıkça ele aldığı Amerikan Rüyası’nın Çöküşü o dönem edebiyatının önemli isimlerinden Sam Shepard’ın da popüler konuları arasındadır. 1943 doğumlu Shepard, bu noktada dönemin ruhunu verdiği Gömülü Çocuk, Aç Sınıfın Laneti, Vahşi Batı ile bu noktada dönemin röntgenini çeken isimlerin başında yer almıştır. Dönemin ruhunu en iyi yansıtan eserlerden birisi şüphesiz Vahşi Batı’dır. Yüzeysel bir okuma ile iki kardeş arasındaki kısır bir mücadelenin hikâyesinin verildiği hissi yaratan Vahşi Batı, daha derinlemesine yapılan, yapısalcı ya da dönemsel bir okuma ile aslında derin anlamlara sahiptir. Buz dağının görünen yüzünde iki kardeşin zıtlıkları, mücadelesi ve benimseyemedikleri baba figürüne dönüştükleri vurgulanırken, buz dağının görünmeyen kısmı olarak niteleyeceğimiz okumayla ise modern insanın, özelde kapitalist sistem içerisindeki dönüşümü, deformasyonu, başarısızlığı ve çöküşü ele alınmaktadır. İki kardeş üzerinden yansıtılan modern insan çelişkisi değer ve yargıların da ne derece büyük bir yıkıma uğradığını göstermektedir. İki kardeş arasındaki çekişmeyi gözler önüne sererken, bir taraftan da Amerika’nın Batı’sının iki farklı yüzünü veren Shepard, bir tarafta filmlere konu olan kovboyların mekânı olan batıyı, diğerinde ise atlar yerine teknolojinin cirit attığı, bozduğu, şimdinin batısını ele alır. Bunu yaparken de bir başarı düşünün ürünü olan modern Amerika’nın, birbirinden bütünüyle ayrılmış ve zıtlıkların mekânı olmuş bir Amerika profili çizilir. Bu yönüyle ele alınan eserde, karşıtlıkların mücadelesi ve modern insanın çelişkileri eserden örneklerle sunulmuştur.

Keywords

Sam Shepard, Amerikan Rüyası, Vahşi Batı, Modern İnsanın Çelişkileri, Modernizm

Read: 1,616

Download: 537