AKILLI TAHTA KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2019-Number: 76
Number of pages: 271-289
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yapılmıştır. Konya ili Karatay, Selçuklu, Meram Merkez ilçelerinde bulunan kamu ve özel liselerde görev yapan 106 fizik öğretmeniyle araştırma grubu oluşturulmuştur. Araştırmada “lise düzeyi akıllı tahta kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini belirleme anketi” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, akıllı tahta kullanımının, ilgi çekici ve motivasyonu artırıcı olduğu, öğretmenlerin ders anlatımı, sunumu ve hazırlığı ile ilgili birçok kolaylık sağladığı belirlenmiştir. Akıllı tahtanın projeksiyon-tahta sistemine kıyasla hem yazı tahtası hem de ekran kullanımının olması, birçok farklı yazılımla akıllı tahta üzerinde çalışma yapılabilmesi, farklı uygulama ve görsellerin aynı anda birlikte açılabilmesi, derste işlenen konuların daha sonra kullanılmak üzere veya ders tekrarı için saklanabilmesi, ders işleme anında önceden işlenmiş olan konulara veya yapılan çalışmalara geçiş yapılabilmesi gibi birçok elekronik-bilgisayar özelliği ile ders işleyen öğretmen ve dersi dinleyen bazen de aktif öğrenmeye katılan öğrenciye birçok kolaylık ve fırsat sunduğu yönünde olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bunun yanında akıllı tahta kullanımında bazı sınırlılıkların olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study formed in the spring term in 2015 – 2016 academic year. The research was composed in a group with 106 Physics teachers who work at the public and private high schools in Karatay, Selçuklu and Meram central districts of Konya province. In the study, “the survey of teacher’s opinion on using interactive boards at high school level”, developed by was used. According to the results of the study, it has been observed that it facilitates perfectly with the multimedia usage of the interactive boards and teachers’ lectures in an intriguing and adjuvant motivation way and the easiness of preparation and presentation. In comparison with the projection boards, it has been confirmed that there are a number of advantages such as the interactive boards can be applied on both writing board and display unit, running different and useful software on the interactive boards, using different applications and visuals on the board simultaneously, saving the treated subjects for the next use or repetition, active learning and teaching occasions for the teachers and the students However it has been observed that there are some restrictions in utilization of the smart boards.

Keywords