KİTAP TANITIMI VE DEĞERLENDİRMESİ: SANAYİ DEVRİMLERİ, Kurtuluş Yılmaz Genç, Metin Çakıroğlu, Cevdet Özmen ve Gökhan Karadirek, 2019, s. 228, ISBN: 978-605-7809-63-6. Gece Akademi, Ankara.

Author:

Year-Number: 2019-Number: 76
Number of pages: 557-561
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya tarihinin en önemli kırılma noktalarını oluşturan ve bu bağlamda insanlığın son 300 yıllık gelişimini de yansıtan sanayi devrimleri bir çok farklı noktadan ele alınmaktadır. Günümüzde, hala daha devam eden bir süreç olarak değerlendirilmesi gereken sanayi devrimleri aynı zamanda tartışmaları ve yankıları akademik-bilimsel alanda hala süren Endüstri 4.0 gibi devrim süreçlerini de barındırmaktadır. Bir yanıyla tarihsel bir süreci kapsarken bir yanıyla da geleceğe ait bir projeksiyon sunmaktadır.

Keywords

Abstract

Keywords