MÜZE KÜMELENMESİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM

Author:

Year-Number: 2019-Number: 77
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 283-292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kümelenme endüstriyel alanda öne çıkmakla birlikte son yıllarda geniş bir kullanım yelpazesine ulaşmıştır. Müze kümelenmeleri müze adası, müze sahili, müze alanı, müze mili, müze semti, müze dağı vb. gibi değişik adlandırmalar ve farklı konseptler ile karşımıza çıkmaktadır. Müze kümelenmeleri farklı kıtalarda, farklı ülkelerde ve farklı şehirlerde artan bir sayıda özellikle şehirlerin turizm pazarında rekabet şanslarını artırmak için hayata geçirilmektedir. Tüm bu çalışmalar yapılırken müze kümelenmelerine sadece bir şehir turizmi açısından bakmanın eksik bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir. Müze kümelenmeleri aynı zamanda o şehirlerde yaşayan halk için kültürel bir etkileşim ortamı da oluşturmaktadır. Giderek büyüyen özel ilgi turizminin bir türü olan şehir turizminin önemli bir öğesini oluşturan müzeler ulusal, bölgesel ve yerel bazda rekabet unsurlarından biridir ve kümelenmelerle güçlü bir unsur şeklinde pazarda konumlandırılmaktadır. Çalışmanın amacı müze kümelenmesi örneklerini saptamak, bunların durumlarını tartışmak ve alanyazın taraması sonucu elde edilen verilerin kavramsal bir değerlendirmesiyle Türkiye’de uygulanabilirlikleri konusunda bir çerçeve oluşturmaktır. Coğrafi olarak birbirine yakın ve kara bağlantısı olan müze kümelenmeleri ileride daha büyük bir konseptle ülke sınırlarını aşan bir kültürel kümelenmeye dönüşebileceği öngörülmektedir. Araştırma sonucunda, müze kümelenmelerinin başarı ile uygulandığı belirlenmiştir. Gelecekte bu kümelenmelerde anlam, içerik, işlev, tasarım, teknoloji gibi unsurların öne çıkarılarak rekabet şansının artırılacağı öngörülmektedir. Müze kümelenmeleri ile ilgili ileride yapılacak çalışmalar yerinde gerçekleştirilecek araştırmalarla ve kamu, özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile desteklenebilir.

Keywords

Abstract

Clustering has become industrially prominent, and it has also reached a wide range of use. We see various applications under different names, such as museum island, museum coast, museum area, museum mill, museum quarter, and museum mountain, etc. The concept of museum clustering is adopted in order to increase the competitive advantage in different continents, countries, and particularly the cities in tourism market. It is believed that looking at the concept of museum clustering solely from the perspective of urban tourism would not be a definitive approach. Museum clusters also create an area of cultural interaction for the local community. Being one of the most significant aspects of urban tourism, which is a type of rapidly growing special interest tourism, museums are one of the competitive elements on a national, regional, and local basis, and through clustering, these museums are positioned as strong elements in within the market. The purpose of this study is to reveal some museum clustering examples, to discuss their current status, and to create a framework regarding their applicability in Turkey through conceptual evaluation of the data obtained through literature review. It is predicted that geographically proximate museum clusters that are connected by land may turn into an international cultural clustering through a larger and more comprehensive concept. It is predicted that the competitive advantage will increase by driving forward the elements such as meaning, content, function, design, and technology in these examples of clustering. The future studies regarding museum clustering may be supported by in-situ studies and collaborations with public and private sector and Non-Governmental Organizations.

Keywords