KARACAAHMET MEZARLIĞINDAKİ BİR GRUP FES BAŞLIKLI MEZAR TAŞI
A GROUP OF FEZ HOODED TOMBSTONES IN KARACAAHMET CEMETERY

Author : Saliha BOZER BAYRAKTAR
Number of pages : 331-350

Abstract

Osmanlı mezar taşlarında erkek mezar taşları genellikle başlıklı, kadın mezar taşları ise tepelik veya başlıklı şekildedir. Erkek mezar taşlarında sarık, kavuk ve fes gibi başlık tipleri yaygın olarak görülen başlıklardır. Tepe kısmı düz olan ve genellikle bir püskülü bulunan fes, 1829’da II. Mahmut’un kıyafet devrimiyle sivil halk için zorunlu tutulmuştur. Halkın kullandığı fes mezar taşlarına da yansımış ve 19.-20. yüzyıllarda yaygın olarak görülmeye başlamıştır. Yaklaşık yüzyıllık bir kullanım sürecine sahip olan fes, süreç içerisinde çeşitli modaların etkisiyle çalışılan kurum ve statüyü yansıtacak unsurları koruyarak farklı şekiller kazanmıştır. Vurulduğu kalıba göre azîzîye, mecîdîye, zuhaf ve günlük olmak üzere farklı çeşitleri vardır. Biz de bu çalışmamızda İstanbul Karacaahmet Mezarlığındaki bir grup fes başlıklı mezar taşını değerlendirdik. Karacaahmet mezarlığında tarihi mezar taşlarının sayısının fazla olması nedeniyle envanter numarası 12207-12508 olan bir grup mezar taşı içerisinden tespit ettiğimiz 15 tane fes şeklinde başlığı olan mezar taşını çalışmamıza dahil ettik. Örneklerimizin en erken tarihlisi 1830 tarihli iken, en geç tarihli örneğimiz 1901 yılına aittir. Örneklerden 13 tanesi sağlam iken 2 tanesi farklı boyutlarda kırıktır. Örneklerin 4 tanesinde bitkisel ve nesneli süslemeler yer almaktadır. Süslemeler genellikle kitabenin üst kısmında görülürken bir örnekte kitabeyi çevreleyen bordür içerisine işlenmiştir. Çalışmamızda bu eserler çeşitli yönleriyle tanıtılarak Türk sanatı içerisindeki öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

Keywords

Türk Sanatı, Osmanlı Mezar Taşları, Fes

Read: 1,214

Download: 407