KALİ’NİN SANATTA TEMSİLİ

Author :  

Year-Number: 2019-Number: 77
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar
Number of pages: 205-217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hinduizm çok tanrılı bir dindir ve üç önemli tanrısı vardır Brahma Vişnu ve Şiva. Diğer tanrı ve tanrıçalar bu üç tanrı ile bağlantılıdır. Bu üç tanrının eşleri, çocukları ya da avatarlarıdır. Tanrıçalarda aynı şekilde bu üç tanrı ile bağlantılıdır. Tanrıların eşleri olmalarının yanı sıra hepsinin farklı görüntüsü, görev ve sorumlulukları vardır. Önemli Hindu tanrıçalarından biri olan Kali, Şiva’nın dişi enerjisi Shakti’nin, Devi, Durga ve Parvati, gibi farklı tezahürlerinden biridir. Araştırma Kali’nin nasıl betimlendiği ve sembolize ettiği kavramları irdelemektedir. Hindu tanrıçaları genellikle fiziksel olarak genç ve güzel tasvir edilirler fakat Kali diğer tanrıçalarda farklı olarak klasik anlamda güzel tasvir edilmeyen tek tanrıçadır. Yer aldığı resim ve heykel kompozisyonlarında genellikle kan ve ölümün merkezindedir. Mavi, siyah renkte görüntüsü ve korkunç bakışları ürkütücü fiziksel özellikleri olan tanrıça, uzun köpek dişlerinden kan damlar şekilde ve dili ağzından dışarı çıkmış biçimde betimlenir. On ila on iki eli ve ellerinde silahlar ve kesik bir baş vardır. İnsan kafataslarından kolye takar. Bütün bu tasvirler mitolojik hikayelerin ayrıntıları ile anlam kazanır. Kali korkunç görüntüsünün ardında, tanrılara savaşta yardım eden hatta onlar için iblisle savaşan bir Ana tanrıçadır. Ana tanrıça kültleriyle ilgilenen Batılı feminist görüş açısından Kali, Şiva’nın hem yaratıcı hem yok edici özelliğini taşımasının yanında kadının yaşamının tüm aşamalarını da simgelemektedir.

Keywords

Abstract

Hinduism is a polytheistic religion and has three important deities: Brahma Vishnu and Shiva. Other god and goddessess are linked to these three gods. The wives, childeren or avatars of these three gods. Goddesses are likewise linked to these three gods.In addition to being wives of gods, they all have different views, duties and responsibilities. One of the important Hindu goddesses Kali is one of the different manifestations of Shiva’s female energy, Shakti, Devi,Durga and Parvati. The research exanines how Kali is described and symbolized. Hindu goddesses are often portrayed as phscally young and beatiful, but Kali is the only goddess unlike any other goddess, which not portrayed as beatiful in the classical sense. Her paintings and sculptures are often at the center of blood and death. The goddess, with its blue, black appearance and terrifying glances, is depicted with blood dripping from its long canines and its tongue protruding from its mounth. She has ten or twelwe hands and each has guns and a severed head. She wears a necklace from human skulls. All these depictions gain meaning with the details. Of mythological stories. Kali is a mother goddess behind her horrible appearance who helps the gods in battle an deven fights the demon fort hem. From the western feminist point of wiev. İnterested in mother goddess cults, Kali represents both the creative and destructive feature of Lord Shiva, as well as all stages of woman’s life. The research exanines how Kali is described and symbolized.

Keywords


 • Anonim 1 https://www.templepurohit.com/goddess-kali-the-dark-mother/ Görüntülenme tarihi: 08.08.2019

 • Anonim 3 https://www.ancient.eu/Devi/ Görüntülenme tarihi: 08.08.2019

 • Anonim 4 https://www.ancient.eu/Kali/ Görüntülenme tarihi: 09.08.2019

 • Anonim 5 https://www.youtube.com/watch?v=CLuN_lPdYPA Görüntülenme tarihi: 09.08.2019

 • Anonim 6 http://www.mahavidya.ca/category/major-hindu-sects/saktism/sakta-deities/the-ten- mahavidyas/kali-ten-mahavidyas/ Görüntülenme tarihi: 10.08.2019

 • Bonnefoy, Y. (2018) Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü, Alfa Basım Yayım Dağıtım San.ve Tic Ltd. Şti.

 • Chandra, S. (2001) Encyclopaedia of Hindu gods and gonnesses, New Delhi, Sarup&Sons.

 • Harding, E. U. (1998) Kali, The Black Goddess of Dakshineswar, New Delhi, Montilal Banrsidass Publishers Private Limited.

 • Honour, H., ve Fleming, J. (2015) Dünya Sanat Tarihi, Alfa Basım Yayım dağıtım San,ve Tic Ltd.Şti.

 • Farthing, S. (2010) Sanatın tu m öyküsü, Çin, Hayalperest Yayınevi, Çeviri.

 • Knott, K. (2017) Hinduizm, (Çev: Ertung, C.), Oxfort Univercty Press, Dost Kitabevi.

 • McDermott, F.R. (1996) “The Western Kali” In Devi: Goddess of India, University of California Press.

 • McDermott, F. R ve Kripal,J.J. (2003) Encountering Kali, University of California Press.

 • Phaidon, P. (2007) 30,000 years of art: the story of human creativity across time and space, China, Phaidon Press Limited.

 • Westfahl, G., Slusser, G., Rabkin, E.S (1996) Foods of the Gods, Univercity of Georgia Press.

 • Wilkinson. K, (2009). Semboller ve işaretler,(Çev: Toksoy, S.), Alfa Basım Yayım dağıtım San,ve Tic Ltd.Şti. Görseller Listesi

 • Görsel 2Durga Heykeli Kaynak: Phaiton, P. (2007). 30,000 years of art: the story of human creativity across time and space,Phaidon Press Limited, China

 • Görsel 3 Kali heykeli Kaynak: Guy, J. (2007). Indian temple sculpture, V&A Publications, London

 • Görsel 5 Kali resmi, Kaynak: Kaynak: Phaiton, P. (2007). 30,000 years of art: the story of human

 • Görsel 6 Kali Kağıt üzerine opak suluboya Kaynak: Erişim tarihi:10/10/2019 https://parogoodearth.com/sutradhar/kali-decoding-the-dark-goddess/

 • Görsel 7 Şiva ve Kali heykeli Halebidu Tapınağı M.S 1121Kaynak: Canan Zöngür kişisel arşivi 2015

 • Görsel 8 Beguin, G,(2017) Khajuraho:Indian Temples and Sessuous Sculptures, Harry.N Abrams, Paris

 • Görsel 9 Kali heykeli Halebidu Tapınağı M.S 1121Kaynak: Canan Zöngür kişisel arşivi 2015

                                                                                                    
 • Article Statistics