KALİ’NİN SANATTA TEMSİLİ
REPRESENTATION OF KALI IN ART

Author : CANAN ZÖNGÜR
Number of pages : 205-217

Abstract

Hinduizm çok tanrılı bir dindir ve üç önemli tanrısı vardır Brahma Vişnu ve Şiva. Diğer tanrı ve tanrıçalar bu üç tanrı ile bağlantılıdır. Bu üç tanrının eşleri, çocukları ya da avatarlarıdır. Tanrıçalarda aynı şekilde bu üç tanrı ile bağlantılıdır. Tanrıların eşleri olmalarının yanı sıra hepsinin farklı görüntüsü, görev ve sorumlulukları vardır. Önemli Hindu tanrıçalarından biri olan Kali, Şiva’nın dişi enerjisi Shakti’nin, Devi, Durga ve Parvati, gibi farklı tezahürlerinden biridir. Araştırma Kali’nin nasıl betimlendiği ve sembolize ettiği kavramları irdelemektedir. Hindu tanrıçaları genellikle fiziksel olarak genç ve güzel tasvir edilirler fakat Kali diğer tanrıçalarda farklı olarak klasik anlamda güzel tasvir edilmeyen tek tanrıçadır. Yer aldığı resim ve heykel kompozisyonlarında genellikle kan ve ölümün merkezindedir. Mavi, siyah renkte görüntüsü ve korkunç bakışları ürkütücü fiziksel özellikleri olan tanrıça, uzun köpek dişlerinden kan damlar şekilde ve dili ağzından dışarı çıkmış biçimde betimlenir. On ila on iki eli ve ellerinde silahlar ve kesik bir baş vardır. İnsan kafataslarından kolye takar. Bütün bu tasvirler mitolojik hikayelerin ayrıntıları ile anlam kazanır. Kali korkunç görüntüsünün ardında, tanrılara savaşta yardım eden hatta onlar için iblisle savaşan bir Ana tanrıçadır. Ana tanrıça kültleriyle ilgilenen Batılı feminist görüş açısından Kali, Şiva’nın hem yaratıcı hem yok edici özelliğini taşımasının yanında kadının yaşamının tüm aşamalarını da simgelemektedir.

Keywords

Kali, Heykel, Resim, Mitoloji, Hinduizm

Read: 1,037

Download: 352