MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN YETERLİLİKLERİ İLE İŞLETMELERİN BU ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
COMPARISON OF QUALIFICATIONS OF ACCOUNTING AND TAX APPLICATIONS PROGRAM STUDENTS AND BUSINESSES' EXPECTATIONS FROM THESE STUDENTS: A RESEARCH AT OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY

Author : İsa KILIÇ -Servet ÖNAL - Burhan DİKMEN
Number of pages : 355-369

Abstract

Üniversiteler, işletmelerin ihtiyaç duydukları kalifiye insan kaynaklarını, büyük oranda önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir yeterlilik ile mezun etmektedir. Önlisans düzeyinde mezun olan öğrenciler, meslek yüksekokullarında eğitim görmüş ve daha çok ara eleman sıfatı ile mezun edilerek ilgili sektörlere kazandırılmaktadır. Meslek yüksekokullarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları da işletmelerin ve muhasebe bürolarının gereksinim duyduğu muhasebe ara elemanı veya ön muhasebe elemanı ihtiyacını karşılamaktadır. Bu programdan belirli bir yeterlilik ile mezun olan öğrenciler sektörel bir ayrım gözetilmeksizin her işletmede istihdam edilerek, ticaret hayatının önemli bir ihtiyacına cevap vermektedir. İşletmelerin ve muhasebe bürolarının istihdam ettiği bu personellerden beklediği belirli bir yeterlilik bulunmaktadır. Ancak, bu programlardan mezun olan/olacak öğrencilerin hangi yeterlilikler ile mezun oldukları, işletmelerin bu personellerden beklentilerinin neler olduğu ve ne ölçüde karşılanabildiği hala tam olarak belirlenememiştir. Bu araştırmada Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olmaya hak kazanmış önlisans öğrencilerinin mesleki yeterlilikleri tespit edilerek bu öğrencileri istihdam edecek iş dünyasının beklentileri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre; daha önceden bir iş deneyimine sahip olan öğrencilerin yasal defter ve belgeleri daha iyi tanıma, beyanname düzenleyebilme, aktif ve pasif hesapları tanıma ve kaydetme becerisine sahip olduklarını ve muhasebe paket programlarını daha iyi kullanabildikleri görülmüştür. Bu çalışma ile önlisans öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin, işverenlerin beklentilerini yeterince karşılayabilecek şekilde daha çok uygulamalı eğitime yönlendirilmeleri gereği ortaya çıkmaktadır

Keywords

Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe Ara Elemanı, Yeterlilik, İşletmeler

Read: 687

Download: 239