CORCİ ZEYDAN’IN ROMANLARINDA TOPLUMSAL YAPI
THE SOCIAL STRUCTURE IN CORCI ZEYDAN’S NOVELS

Author : Mürüvvet TÜRKEN ÇAKIR
Number of pages : 411-421

Abstract

Modern Arap edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olan ve aynı zamanda Arap tarihi romanının kurucusu olarak kabul edilen Lübnan asıllı Corci Zeydan edebiyat dünyasına birçok eser kazandırmıştır. Özellikle tarih, dil ve edebiyat konularında Batı metoduna uygun eserler veren Zeydan, Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar gibi çoğu Arap ve İslam tarihinin dönemlerini anlatan yirmi bir tane tarihi roman kaleme almıştır. Yazarın edebiyatçı yönünden çok tarihçi yönünü ortaya çıkararak yazdığı bu eserler, roman türüne değer kazandıran ilk ürünler olmuştur. Bunları romanın eğitici rolüne önem vererek ve toplumun isteklerini karşılayabilme amacıyla yazan Zeydan, bu konuda oldukça başarılı olmuştur. Ayrıca Zeydan’ın romanlarında yer verdiği tarihi olayları, okuyucunun daha kalıcı bir şekilde öğrenebilmesi için roman çatısı altında sunması, hem okurlar hem de yazarlar arasındaki popülerliğini oldukça arttırmış, özellikle birçok yazar ondan etkilenerek tarihi roman yazmaya başlamıştır. Corci Zeydan, tarihi romanlarında gerek Arap toplumunun gerekse bu toplumda yaşayan farklı milletten insanların dünden bugüne yaşadıklarını, kat ettikleri yolları, ulaştıkları medeniyet seviyesini ve içerisinde bulundukları dönemin durumunu okuyucuya yansıtmaya çalışmıştır. Özellikle onların toplumda var olmasını sağlayan dil, din, kültür gibi unsurları ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda, çalışmamızda Corci Zeydan’ın öne çıkan üç romanında ele aldığı hem gerçek hem de kurgusal ana karakterleri, toplumsal yapı dâhilinde inceleyerek hem birbirleriyle olan ilişkilerini hem de bunun topluma yansımasını ve bu karakterlerin yaşadığı dönemdeki toplumsal çerçeveyi görmeye çalışacağız.

Keywords

Modern Arap Edebiyatı, Roman, Toplum, Edebiyat, Toplumsal Çerçeve

Read: 1,359

Download: 453