ARSUZ -DÖRTYOL (HATAY) ARASI KIYI ALANLARINDA ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ (1987- 2016), PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TEMPORAL CHANGE OF LAND USE IN COASTAL AREAS BETWEEN ARSUZ AND DÖRTYOL (HATAY) (1987-2016), PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS

Author : Reşat GEÇEN -Özlem KARAÖMER
Number of pages : 383-399

Abstract

Bir bölgede bulunan araziler bulundukları bölgenin doğal ortam şartlarına göre farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilirler. Fakat her arazi kullanım türünün potansiyeline uygun olarak kullanıldığını söylememiz de mümkün değildir. Özellikle kıyı alanlarında farklı sektörlerin yürüttüğü ekonomik faaliyetlere bağlı olarak yaşanan hızlı nüfus birikimi arazi kullanım türlerini çeşitlendirmiştir. Bu durum ise birçok doğal ve beşeri sorunu beraberinde getirmiş ve getirmektedir. Bu çalışmanın amacı 1987 ve 2016 yılları arasında Arsuz- Dörtyol arası kıyı alanlarının arazi kullanım değişikliklerini tespit etmektir. 1987 ve 2016 yılları arazi kullanımına ait veriler, ilgili kurum ve kuruluşlardan elde edilerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımlarından ArcMap - ArcGIS 10.3 kullanılarak düzenlenmiştir. Ayrıca çalışma alanına ait uydu görüntüleri ve yapılan arazi çalışmaları ile arazi kullanımında meydana gelen değişimler tespit edilmiştir. Arsuz- Dörtyol arası kıyı alanlarında 30 yıllık süreçte arazi kullanımında önemli değişikliklerin olduğu görülmüştür. Tarım, orman, mera ve diğer alanlar başlığı altında değerlendirilen kumluk, taşlık vb. alanlarda azalma olurken, yerleşim alanlarında belirgin bir artışın olduğu gözlenmiştir. Araştırma alanında arazi yetenek sınıfları ile arazi kullanımı arasında uyumsuzluk söz konusudur. Sahanın uygun iklim özellikleri, tarım potansiyeli, ulaşım imkanları, giderek artan sanayi faaliyetleri sahada nüfusun hızla artmasına neden olmuştur. Bu durum başta tarım arazilerinin azalması olmak üzere orman tahribatı, alt yapı sorunları, çevre kirliliği gibi birçok soruna neden olmaktadır. Çalışmada tespit edilen problemlere çözüm önerileri sunulmaktadır.

Keywords

Arazi Kullanımı, Kıyı Alanları, Zamansal Değişim, CBS

Read: 1,239

Download: 424