LÜKSE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM
A CONCEPTUAL APPROACH TO THE TERM LUXURY

Author : Mehmet Han ERGÜVEN
Number of pages : 435-446

Abstract

İhtiyaç olsun olmasın lüks arabalar, çantalar, saatler ve mücevherler başta olmak üzere her ürünün bir lüks kategorisi bulunmaktadır. Gelir düzeyinin artmasının insanların tüketim alışkanlıklarını etkilemesi, birçok ülkede geniş kitlelerin lüks ürünlere sahip olmasını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, lüks kavramı üzerine yapılan çalışmaları incelemek, lüksün tarihsel gelişimini ele alarak lüks ürünlere bakış açılarının zaman içerisindeki değişimini ortaya koymak ve aynı zamanda lüks pazarı hakkındaki güncel verileri paylaşmaktır. Bu bağlamda çalışma için alanyazın taraması ile ikincil verilere ulaşılmış ve lüks üzerine çalışma yapan kurum ve işletmelerin çevrimiçi web sayfalarındaki verilerin de değerlendirilmesine gidilmiştir. Çalışma sonucunda, lükse bakış açısının ülkeden ülkeye ve kişiden kişiye değiştiği, lüksün giderek demokratikleştiği ve erişilebilir olduğu anlaşılmıştır. Lüks ürünlere sahip olmanın, yerini giderek lüksü deneyimlemeye ve “kendini gerçekleştirmiş olmaya” bıraktığı belirlenmiştir. İşletme bazında bakıldığında ise lüks pazarını şekillendiren ve yönlendirenlerin lüks ürün üreten aile işletmeleri, uluslararası ve geniş bir ürün yelpazesi sunan şirket grupları olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca maddi lüks ürünlerdeki gelişimin lüks ürün üreten işletmeler tarafından turizmde, yani hizmet sektöründe de görülmeye başlandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda Bvlgari, Louis Vuitton ve Ritz-Carlton gibi lüks segmette ürün ve hizmet sunan birçok markanın da tanınırlığını ve güvenirliğini, gelişen farklı lüks segmentlere, özellikle de otelciliğe kaydırdığı belirlenmiştir.

Keywords

Lüks, Lüks Pazarı, Lüks Turizm, Bvlgari, Louis Vuitton, Ritz-Carlton

Read:542

Download: 174

Atıf Bulunamadı