ŞİNTOİZM’DE ARINMA AYİNLERİ
PURIFICATION RITUALS IN SHINTOISM

Author : Hüsamettin KARATAŞ
Number of pages : 1-12

Abstract

Şinto dini geleneğinde arınma, kutsalla kurulacak her türlü iletişim ve irtibat öncesi maddi ve manevi kirlilikten temizlenme eylemidir. Şintoizm’de kutsallığın merkezinde Kamiler yer alır. Bu yüzden onlar saf ve temizdir. Kamilere ve kamisel alanlara yaklaşacak olanların da arınması zorunludur. Arınma ayininin hem fiziksel hem de psikolojik boyutu bulunur. Şintoistlere göre Kamisel alanda yapılan Oharae, Misogi ve Temizu gibi arınma eylemleri bedeni kirliliğin yanı sıra ruhun tutkularından arınmasını ve kutsalın tezahürünü kolaylaştırır. Bu araştırmanın temel gayesi Şinto dinindeki arınma anlayışlarını ve eylemlerini ortaya koyarken kaynaklardaki bilgilerin yanı sıra gözlemlerimize dayalı tecrübeleri de okuyucuya aktarmaktır.

Keywords

Şintoizm, Şinto, Kami, Arınma, Harae, Misogi, Temizu, Norito, Kojiki, Nihongi, Ema

Read: 2,577

Download: 960