TÜRKİYE'DE SİBER SALDIRI OLAYLARI VE SİBER SAVUNMA YETENEKLERİNİN GELİŞİMİ
CYBER ATTACK INCIDENTS AND DEVELOPMENTS OF CYBER DEFENCE CAPABILITIES IN TURKEY

Author : Sertan AKÇALI -Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN
Number of pages : 351-369

Abstract

İnsanoğlunun var oluşundan beri yaşamın en temel ihtiyaçlarından biri olan güvenlik; insan, insan toplulukları ve bu toplulukların oluşturduğu devletlerin var olması, varlığını sürdürebilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Her dönemin gereksinimlerine göre şekillenen güvenlik, yaşadığımız çağda bilişim teknolojileri ve bu teknolojilerin her alana nüfuz etmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Bu teknolojiler çağımızda bilgisayar, cep telefonu ve internet gibi materyallerin kullanımının yaygınlaşmasıyla “Siber Uzay” olarak tabir edilen ortamı oluşturmuştur. Bu ortam sağladığı kullanım faydalarının yanı sıra pek çok güvenlik açıklarını da barındırmaktadır. Bu güvenlik açıklarının oluşturduğu riskler ve tehditler kişilerden, devletlerin güvenliğine kadar her boyutta meydana gelebilmektedir. Önceleri daha çok kişileri hedef alarak yapılan siber saldırılar, devlet kurumları ve özel kurumların da bu teknolojileri gün geçtikçe daha yoğun kullanmaları nedeniyle hedef alanını genişletmiştir. Özellikle bir kamu kurumunun siber saldırıya uğraması sonucu oluşabilecek zararların boyutu çok daha büyük olmaktadır. Bu etkilerinden dolayı devletler, tehlikeleri öngören ve engelleyen birtakım önlemler almak zorundadır. Bunun için de daha önce meydana gelmiş olayların tespiti, analizi ve değerlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Buradan hareketle bu kavramsal çalışmada açık kaynak verileri derlenerek yakın dönemde Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik gerçekleşen siber saldırılar, saldırılara karşı alınan tedbirler ve saldırıların ulusal güvenliğe etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonunda görülmüştür ki Türkiye yoğun siber saldırıya maruz kalan ülkelerden biridir ve dolayısıyla siber savunmaya önem vererek bu alandaki yeteneklerini geliştirmeyi sürdürmesi gerekmektedir.

Keywords

Siber Güvenlik, Siber Saldırı, Siber Uzay, Bilişim Teknolojileri, Güvenlik, Siber Tehdit, Önlemler

Read: 1,429

Download: 466