BİR MESLEĞİN EVRİLİŞİ: RASITLIK

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 80
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 481-497
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti’nde hava araç ve gereçleri (tayyare, balon) satın alma ve tayyareci sınıfı personel yetiştirmek amacıyla 1911 yılında Tayyare Komisyonu oluşturulmuş ve askerî havacılığın tarihi başlatılmıştır. Akabinde askerî havacılığın gelişim süreci, diğer ülkelerdeki gibi keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı hava fotoğrafçılığı ile paralel seyir göstermiştir. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında hava fotoğrafçılığının ve bu görevi üstlenen rasıtların önemi fark edilmiştir. Rasıtlar; hava fotoğrafçılığı yanında tayyareyi uçurabilen, tayyareden yeri görebilen, keşif yapan, fotoğraf çeken, topçu atışlarını tanzim eden, telsizle muhabereleri yürüten ve yer hedeflerini ateş altına alan ikinci pilottur. Çalışma, savaşlarda havadan fotoğraf alıp keşif yaparak önemli bir görevi üstlenen rasıtlar ve meslekleri ile ilgili literatürdeki boşluğu kapatmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma konusuna ilişkin veriler kaynak taraması yöntemiyle elde edilmiş, veriler üzerinden analiz ve değerlendirme çalışması yapılmıştır. Makalede rasıtlık mesleğinin ihtiyaç olarak ortaya çıkışı, kapsadığı görevler; bu görevi üstlenen rasıtların taşıması gereken özellikler, yetiştirilme ve eğitim süreçleri ile mesleğin hava fotoğrafçılığına evrilişi üzerinde durulmuştur. Sonuçta mesleğin askerî havacılık tarihindeki önemi ortaya konulmuş, değişen ihtiyaç ve teknoloji ile paralel seyir izlediği tespit edilmiştir. Rasıtların özellikle I. Dünya Savaşı öncesi ve sırasında ihtiyaca bağlı olarak gelişen teknoloji ve atılan bilimsel adımlarla savaşın sonucunu doğrudan nasıl etkilediği ve sonrasında da gelişecek, ortaya çıkacak olan teknolojinin zeminini teşkil ettiği görülmüştür. Ayrıca rasıtlık mesleğinin geleceğinde oluşabilecek değişim evrelerine ait değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This commission was established in order to purchase air tools, equipment (airplane, balloon) and to training. Subsequently, the development process of military aviation showed a parallel evolution with aerial photography for exploration, surveillance and intelligence purposes, as in other countries. Especially during the First World War, the importance of aerial photography and the valuation of air observers were realized. Air observer, aside from taking aerial photograph, is a second pilot to fly the airplane like a pilot. Observing the place from the airplane to explore, to take photographs, to arrange artillery shots, to carry out radio communications and to fire ground targets are the other missions of air observer. The aim of this study is to cover the gap in literature related with this occupation and put forth the importance role of air observer’s facilities by taking aerial photographs and making discoveries in wars. The data related to the research was obtained by means of source scanning method after that analysis and evaluation studies were conducted on the data. The data related to the research was obtained by means of source scanning method after that analysis and evaluation studies were conducted on the data. In this study, the appearance of aerial photography and its functions, also characteristics, upbringing and education processes and then the evolution of the profession in the form of aerial photography are emphasized. As a result, the importance of the profession in the history of military aviation has been revealed and it has been observed that it follows a parallel process with the changing needs and technology. It has been determined how air observer directly affects the outcome of the war, especially with technology and scientific steps taken before and during World War I. It is the basis of the structure that will emerge in the future of the profession. In addition, determinations related to the stages of change that may occur in the future of the profession of air oserver have been made.

Keywords