İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MODEL OLUŞTURMA ETKİNLİĞİ TASARLAMA DENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
PRE-SERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THEIR EXPERIENCES ON DESIGNING MODEL ELICITING ACTIVITIES

Author : Bekir Kürşat Doruk
Number of pages : 1-16

Abstract

Model oluşturma etkinlikleri matematiğin yoğun olarak kullanıldığı bilim dallarında ve ticaret, mühendislik, spor gibi çeşitli alanlarda karşılaşılan gerçek yaşam problemlerinden esinlenerek geliştirilmiştir. Bu etkinliklerin matematik sınıflarında kullanımıyla öğrencilerin matematik derslerinde bilim insanlarına benzer biçimde matematik yapmaları, gerçek yaşam problem durumlarının çözümünde matematikten yararlanmaları hedeflenmektedir. Ancak etkili model oluşturma etkinlikleri tasarlamak için dikkate alınması gereken bazı prensipler vardır. Bunlar gerçeklik, model oluşturma, öz değerlendirme, modeli belgelendirme, modeli genelleme ve etkili prototip prensipleridir. Bu prensipler doğrultusunda hazırlanan model oluşturma etkinlikleri öğrencilerin kendi düşünce yollarını ifade etme, test etme, revize etme aracılığıyla gerçeği matematikleştirmeye etmeye teşvik edildiği öğrenme etkinlikleridir. Çalışmamızda, bu altı özel prensibe uygun biçimde model oluşturma etkinliklerini tasarlama göreviyle meşgul olan öğretmen adaylarının bu deneyimlerine ilişkin görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla bir devlet üniversitesi eğitim fakültesinin ilköğretim matematik öğretmenliği 3.sınıfına devam etmekte olan 35 öğretmen adayına model oluşturma etkinlikleri hakkında verilen eğitim sonrasında bu prensiplere uygun olacak şekilde birer model oluşturma etkinliği tasarlama görevi verilmiştir. Görevin tamamlanmasının ardından gönüllü 11 öğretmen adayı ile görüşmeler düzenlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucu öğretmen adaylarının etkinlik tasarımı sürecindeki önemli yaşantıları, zorlandıkları noktalar, bu görevin onlara sağladığı katkılar, tasarlanan etkinliklerin bağlamları gibi konular hakkında bilgiler sunan temalara ulaşılmış ve bu doğrultuda öğretmen yetiştirme üzerine bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Matematiksel Modelleme, Model Oluşturma Etkinlikleri Tasarımı, Öğretmen Adayları

Read:1254

Download: 762

Atıf Bulunamadı