“WHERE ANGELS FEAR TO TREAD”: LEVINAS’IN ETİK İLGİSELLİK VE LAYDER’IN ÖNLENEMEYEN ARZU BAKIŞ AÇISIYLA
“WHERE ANGELS FEAR TO TREAD”: THROUGH THE LENSES OF LEVINASIAN ETHICAL RELATEDNESS AND LAYDERIAN UNCONTROLLABLE DESIRE

Author : Dilek Tüfekçi CAN
Number of pages : 213-231

Abstract

Meleklerin Uğramadığı Yer (1905) adıyla E. M. Forster tarafından yazılan ilk roman iki farklı kültür ve toplum arasında geçer. Forster bilinçli bir biçimde insanoğlunun tinselliği üzerinde tanınmayan yerlerin ve değerlerin etkisini ortaya koyabilmek adına hem Sawston, İngiltere’den hem de Monteriano, Italya’dan ele aldığı karakterleri birbirleriyle karşılaştırır. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı romandaki hem kadın hem de erkek karakterlerin Edward dönemi toplumunun yerleşmiş kültürel normlar ve sosyal kodlarını Emanuel Levinas’ın “etik ilgisellik” ve Derek Layder’ın “önlenemeyen arzu”, ve bunların yanı sıra, diğer kuramcıların bakış açılarıyla incelemektir. Bu çalışmada bir taraftan Levinas’ın “etik ilgisellik” ile birlikte “duyarlılık”, “öznellik” ve “yakınlık” gibi kavramları irdelenirken diğer taraftan Layder’in “önlenemeyen arzu” kavramını da mimetik kurama uygun olarak incelenmektedir. Levinas açısından, ötekiliğe öznellik bütün karakterlerin aynı romanda olduğu gibi kendi etik ilgisellikleri aracılığıyla diğerleriyle etkileşim kurması anlamına gelir. Levinas’ın bakış açısına göre, Forster çoğunlukla benliğin önyansıtma yerini göz önünde bulundurarak karakterleri arasındaki yakınlık kavramını, daha çok tinsel ve duygusal yakınlık kavramları olarak ele alır. Bunu yapabilmek için Forster farklı ülkeler, milletler ve sınıfları ele alır. Levinas’tan farklı olarak bu çalışma aynı zamanda Layder’in bakış açısıyla karakterlerin içsel zihinsel yaşamları ve rasyonel düşünceleri içinde yer alan “önlenemeyen arzu” kavramındaki gizemi ortaya çıkarır.

Keywords

E. M. Forster, Emanuel Levinas, Derek Layder, Etik İlgisellik, Önlenemeyen Arzu

Read: 58

Download: 27