ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
EVALUATION OF INFORMATION SECURITY AWARENESS LEVEL OF THE FACULTY MEMBERS

Author : Can GÜLDÜREN
Number of pages : 17-32

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı; yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarına bilgi güvenliği farkındalığı kazandırmaya yönelik, çoklu ortam materyallerini içeren bir web sitesi geliştirmek ve geliştirilen web sitesinin bilgi güvenliği farkındalığı kazandırmadaki etkisini belirlemektir. Araştırmada 2x2’lik bir karışık desen (split-plot) kullanılmıştır. Desendeki iki düzeyden oluşan birinci faktör iki ayrı deneysel işlemi ( Web sitesini kullanan deney grubunu, Web sitesini kullanmayan kontrol grubunu); desendeki iki düzeyden oluşan ikinci faktör ise deneysel işlem öncesi ve sonrası ölçümleri (öntest, sontest) göstermektedir. Çalışma bir üniversitenin eğitim bilimleri fakültesinde görev yapmakta olan 65 öğretim elemanı (Deney Grubu:31, Kontrol Grubu:34) üzerinde 12 hafta süresince yürütülmüştür. Öğretim elemanları iki farklı çalışma grubuna yansız olarak atanmışlardır. Araştırmanın verileri bilgi güvenliği farkındalık ölçeği ve web sitesi değerlendirme formundan elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, t-testi, ANOVA ve ANCOVA ile incelenmiştir. Öğretim elemanlarının web sitesi değerlendirme formuna verdiği cevaplar ise frekans ve yüzde tabloları şeklinde ifade edilip, yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları web sitesi kullanım durumuna göre çalışma gruplarının son test bilgi güvenliği farkındalık düzeyi toplam puanları karşılaştırıldığında; Deney Grubu ile Kontrol Grubu'ndaki öğretim elemanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüş ve geliştirilen çoklu ortam materyalleri ile web sitesinin son test bilgi güvenliği farkındalık düzeyi toplam puanlarını artırdığı belirlenmiştir. Açık uçlu sorulara yönelik veri analizi sonucuna göre, bilgi güvenliği farkındalığı konusunda genel bilgilendirme açısından yararlı ve iyi tasarlanmış olduğu; ayrıca detaylı ve önemli noktalara değinilerek hazırlanan videolar ile oldukça faydalı ve kullanımı kolay olarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Bilgi, Güvenlik, Farkındalık, Öğretim Elemanı, Bilgi Güvenliği

Read:785

Download: 290

Atıf Bulunamadı