HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN BAZI ROMANLARININ AŞK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 233-249
Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81

Abstract

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 41 adet romanı yayımlanmıştır. Bu çalışmada yazarın konuyla doğrudan ilgili olan 25 romanı incelenmiştir. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ilgili romanlardan aşk hakkındaki görüşlerini tespit ettik. Böylece Gürpınar’ın eserlerinde savunduğu aşkla ilgili düşüncelerin ve okuyucuya iletmek istediklerinin anlaşılmasını kolaylaştırmayı hedefledik. Bu makalenin amacı Hüseyin Rahmi'nin romanlarındaki aşk konusunu psikolojik bir bağlamda ele almak ve yorumlamaktır. Aşk konusu her dönem güncelliğini koruyan bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşk yaşantılarının işlendiği romanlar, okura her zaman ilgi çekici gelmiştir. Romanını daha cazip kılmak isteyen yazar, ana konu doğrudan aşk olmasa bile onu bir aşk öyküsüyle birlikte sunar. Türkiye’de çok satan romanlar, en çok seyredilen dizi ve filmler incelendiğinde birçoğunun içeriğinde etkisi güçlü bir aşk hikâyesinin var olduğu söylenebilir. Aşk insan yaşamının bir parçasıdır. Âşık olmak güzeldir. Saygı ve sevgi gibi pozitif duyguların karşılıklı olarak yaşandığı aşkta olumsuz bir taraf yoktur. Çoğu aşk faciası, araya giren engellerden veya yanlış kişiye karşı beslenen güçlü duygulardan kaynaklanmaktadır. Hüseyin Rahmi’nin romanlarındaki âşıkların sonu çoğu zaman trajiktir. Aşk intiharı, aşk esareti, karşılıksız aşk, reddedilme, aşkın istismarı eserlerde işlenen konular arasındadır. Yazar, eserlerinde aşkın tehlikelerine dikkatleri çekmek istemiş görülmektedir. Aşkın gereğinden fazla yüceltilmesi ya da küçümsenmesi zararlı etkiler, telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkarabilir. Âşık olunan kişinin karşısında mantığın kaybolduğu bir gerçektir. Romanlar bu prensibe dayanarak yazılmış izlenimi vermektedir.

Keywords

Abstract

41 novels of Hüseyin Rahmi Gürpınar have been published. In this study, 25 novels of the author, which are directly related to the subject, were examined. We determined the views of Hüseyin Rahmi Gürpınar about love from related novels. Thus, we aimed to make it easier to understand what Gürpınar intended to say about love which he advocated in his works and to understand what he wanted to convey to the reader. The purpose of this article is to subject and interpret the love issue in Hüseyin Rahmi's novels in a psychological context. The issue of love emerges as an issue that keeps up to date in every period. Novels in which love experiences are processed always appeal to the reader. The author, who wants to make his novel more attractive, presents the novel with a love story, even if the main subject is not direct love. When the best-selling novels, most watched series and movies are examined, it can be said that many of them have a strong love story in their content. Love is part of human life. It is good to fall in love. There is no negative side in fondness, where positive emotions such as respect and love are experienced mutually. The end of the lovers in the novels of Hüseyin Rahmi is often tragic. Love suicide, love captivity, unrequited love, rejection, love abuse are among the topics covered in the works. The author seems to have wanted to draw attention to the dangers of love in his works. Too glorifying or underestimating love can have harmful effects, irreparable consequences. It is a fact that logic is lost in the face of the person who falls in love with. Roma give the impression written based on this principle.

Keywords